بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

بیمه مسئولیت عمومی ایران

چاپ

 بیمه مسئولیت عمومی بیمه ایران در کنار بیمه های مسئولیت حرفه ای ، مسئولیت فنی مدیران  مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چهار ضلع اصلی مربع بیمه های مسئولیت را تشکیل می دهد.

انواع بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی در واقع مسئولیت اشخاص (حقیقی یا حقوقی )را جهت جبران خسارت های ناشی از فعالیت های روزمره،دارائی ها،امکانات و ابنیه تحت تصرف،تملک یا مدیریت ایشان را در بر می گیرد.به عبارتی چون مسئولیت عمومی می تواند شامل زندگی روزمره،و سیطره و مدیریت اشخاص برمایملک و التزام آنها به سیطره و مراقبت از دارائیها بمنظور جلوگیری از بروز خسارت به اشخاص ثالث ناشی از آن مال باشد.بیمه مسئولیت عمومی می تواند زیانهای ناشی از قصور در جلوگیری از خسارتهای یاد شده را تحت پوشش قرار دهد.

بطور خلاصه خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند.
رشته بیمه مسئولیت عمومی مشتمل بر 15 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه عملیات ساختمانی
گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی، خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری، پی‌کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است. با اخذ این بیمه، مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه تمام خطر پیمانکاران
این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمان‌های مسکونی، اداری، برج‌ها، کارخانجات، سیلوها، راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌های آبیاری و زهکشی، تونل‌ها، پل‌ها، لوله‌کشی فاضلاب، مخازن آب، موج‌شکن‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. مشتری این نوع بیمه‌نامه برای شرکت در مناقصه نیاز به ارائه پیش‌نویش بیمه‌نامه داشته و پس از برنده شدن در مناقصه، بیمه‌نامه برای وی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست؛‌ ولیکن‌ ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجراطلاعات تکمیلی پیرامون بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

بیمه مسئولیت جامع شهرداری
این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، ‌زیر بنایی و ... که تحت نظارت شهرداری انجام شود، صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند که‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌‌ است‌.

بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
بر اساس شرایط این بیمه، مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان در جریان شکار یا انجام وظایف محیط‌بانی در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این بیمه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه‌ شونده، ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت رایانه
بیمه رایانه کلیه خسارت‌های فیزیکی وارد به رایانه اعم از آتش‌سوزی، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمین، سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزا، حمل و جابجایی در محل مورد بیمه، نوسانات جریان الکترسیته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا مقدار ارزش رایانه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها
مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه‌ مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.

بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجراطلاعات تکمیلی پیرامون بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجر

 با چند مثال بیمه مسئولیت عمومی را تشریح می کنیم:

شهردار یک منطقه را در نظر بگیرید بواسطه سوء مدیریت و عدم کنترل پیمانکاران موتور سواری به درون چاله ای که توسط شهرداری حفر شده سقوط و آسیب جدی می بیند.در این مورد شهرداری بواسطه مسئولیت عمومی در مقابل موتور سوار مسئول است ،هر چند که پیمانکار هم در برابر شهرداری مسئول است.

واحد صنفی را در نظر بگیرید که در اثر اتصال سیمها باعث آتش سوزی طبقه فوقانی یا کناری می شود ، در اینصورت مالک ، متصرف یا مستاجر بواسطه مسئولیت عمومی در برابر همسایه مسئول می باشند.

سازنده ساختمانی را در نظر بگیرید که اقدام به تخریب و نوسازی یک پلاک ثبتی می نماید.بر اثر گود برداری به یکی از ساختمانهای کناری آسیبی وارد می شود.که بواسطه این حادثه شخصی که درون ساختمان است ،آسیب جدی می بیند.در این صورت سازنده و مالک ساختمان بواسطه مسئولیت عمومی هم می بایست خسارت مالی را جبران نماید و هم خسارت جانی .

ده ها نمونه از این مثال ها را می توان بر شمرد که لزوم داشتن یکی از انواع بیمه مسئولیت را دو چندان می نماید.

 جهت مشاوره رایگان بیمه های مسئولیت با شماره های 02188505454 و02188544842 تماس حاصل و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک نمایید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بیمه مسئولیت انواع بیمه مسئولیت انواع بیمه مسئولیت بیمه ایران بهترین بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌ مسئولیت عمومی بیمه مسئولیت ایران بیمه مسئولیت رسالت بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر