بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

کلوزبی در بیمه باربری ایران

چاپ

کلوز بی در بیمه باربری

بیمه باربری ایران B کلوز

شرایط B در بیمه باربری بیمه ایران یکی از شرایط سه گانه و اصلی بیمه باربری محسوب می شود در واقع کلوز بی حد واسط بین کلوز سی و کلوز ای محسوب می شود.همانطور که می دانید شرایط و روابط بین بیمه گزار و ذینفعان در صنعت بیمه توسط آیین نامه های بیمه مرکزی تبیین می گردد.آیین نامه 79 بیمه مرکزی آخرین آیین نامه ایست که ملاک روابط بین شرکت بیمه ، بیمه گزار و ذینفعان است.این آیین نامه مشتمل بر 19 ماده و یک تبصره می باشد که بهمراه شرایط خصوصی بیمه باربری بیمه نامه باربری را تشکیل می دهد.در این مقاله قصد داریم شرایط بی یا بند ب بیمه باربری را به تفسیل شرح می دهیم.

کلوز بی بیمه باربری تقریبا نقطه وسط پوششها را نسبت به کلوز ای و کلوز سی داراست و در واقع خسارات کلی و برخی خسارتهای جزئی و پوششهای متنوع را پوشش می دهد.کلوز بی عموما پوشش مناسبی است برای بسیاری از کالاها .این پوشش نیز مورد پذیرش برای گشایش ال سی ،بازگانان ، گمرک و بانکهاست .بنابراین بعد از کلوز سی کلوز بی است که بیشترین تعداد بیمه باربری شرکتهای بیمه را به خود اختصاص می دهد ، و البته بیشترین پرداخت خصارت نیز در این حوزه توسط شرکنهای بیمه صورت می پذیرد.

چنانچه در بیمه باربری ذینفع یکی از بانکها باشد بیمه نامه می بایست بنفع بانک صادر گردد.کلوز بی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد

در بخش ذیل خطرات تحت پوشش کلوز بی بیمه باربری را برمی شماریم.

الف-آتش سوزی و انفجار(Fire /Explosion)

ب-زمین گیر شدن یا به گل نشستن ، برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا هرنوع شناور تحت پوشش.(Stranded)

ج-تصادم یا برخورد هرنوع شناور یا کشتی،یا هر وسیله حمل با هر جسم خارجی به غیر از آب.(Collision or contact of vessel craft or conveyance with any external Object other than water )

د-تخلیه کالا در بندر اضطراری(Discharge of cargo at a port of distress)

ح-فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی.(General Average chages )

و-به آب انداختن کالا برای سبک سازی کشتی یا هر نوع شناور دیگر.

ز-زلزله ، آتشفشان یا صاعقه ( Earthquake , Volcanic Eruption or Lightning)
ه-به دریا افتادن کالا از روی عرشه (Washings over board )
ط-ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، انبار وسیله حمل ، کانتینر یا محل انبار ( Entry of sea, lake or river water into vessel, conveyance or place of storage)
ی-تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور (Total loss of any package lost overboard or dropped during loading or unloading to/from vessel or craft )
ک-تلف کلی مربوط به هر بسته در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور ( Total loss of any (package dropped whilst loading on to or unloading from vessel or craft

کلوز بی با عدم تحویل

در واقع چنین پوششی در کلوز بی بطور جداگانه وجود ندارد.چون کلوز بی از کلوز سی پوششهای کاملتری دارد ، در واقع عدم تحویل یا (non delivery)در جریان حمل و تخلیه را پوشش می دهد و در ذات کلوز بی مستتر است.

مدت بیمه نامه در کلوز سی بیمه باربری

طبق آیین نامه 79 مدت بیمه نامه در کلوز سی مانند سایر کلوزها بشرح ذیل می باشد.

1-در مورد حمل و نقل هوایی ، مدت بیمه نامه سی روز پس از تخلیه کامل هر قست از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل بار در فرودگاه مقصد می باشد.

2-در مورد حمل زمینی یا دریایی مدت بیمه نامه 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار کشور مقصد می باشد.

تذکر1:درصورتیکه ترانس شیپ منت مجاز باشد،آخرین وسیله حمل ملاک برای تاریخ اعتبار بیمه نامه می باشد.

تذکر2:مدت های یاد شده با درخواست بیمه گزار و موافقت بیمه گر در هنگام صدور یا اعتبار بیمه نامه با پرداخت حق بیمه اضافی قابل افزایش می باشد.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت در بیمه نامه باربری با کلوز بی

 بارنامه.

فاکتور خرید.

صورت بسته بندی.

گواهی مبدا.

اعلامیه بانکی(در صورت گشایش اعتبار).

پروانه الکترونیکی گمرکی.

در صورت مشخص شدن خسارت در گمرک ، متناسب با نوع خسارت ، اصل صورت مجلس گمرکی.

در صورت عدم تحویل کلیه مدارک کلوز بی باضافه صورتجلسه گمرکی مبنی بر عدم تحویل کالا.

Institute cargo clouses (clausesb.pdf) for use only with MAR policy

پیشنهاد بیمه باربری ایران

جهت مشاوره رایگان پیرامون بیمه باربری با پوشش کلوز بی با شماره 02188505454 تماس حاصل فرمایید.

www.bimeonline.com

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بیمه باربری بیمه باربری دریایی کلوز b بیمه باربری کلوزبی در بیمه باربری ایران شرایط کلوزبی در بیمه باربری ایران بیمه باربری ایران B کلوز