بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

چاپ

بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجرموضوع قرارداد موجر در قبال مستاجر

بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.

با گسترش شهرها و بالارفتن روز افزون هزینه های خرید ملک مسکن و محل کار مستاجری به فرهنگی تبدیل شده که قوانین خاص خود را می طلبد،لذا کلیه مستأجرین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ... به این بیمه نامه نیاز دارند. همچنین بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر خساراتی همچون آتش سوزی،آبدیدگی و انفجار را تحت پوشش قرار میدهد.پرداخت خسارت ناشی از مسئولیت مستاجر  بعلت حوادث مندرج در بیمه نامه که مستقیماً در ارتباط با بهره برداری از محل مورد اجاره به موجر وارد میشود. خسارت طبق نظر کارشناس بیمه گر و در صورت عدم توافق طبق رأی مراجع قضائی تعیین خواهد شد، در هر حال حداکثر تعهد بیمه ایران از مبلغ مذکور در بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر تجاوز نخواهد کرد.
هزینه های ناشی از اقدامات بیمه گذار بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت و عملیات اطفاء حریق قابل پرداخت است مشروط براینکه این هزینه ها 10% مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کرد.

وظایف و تعهدات مستاجر در هنگام وقوع حادثه

مستاجر می بایست کلیه اقدامات ایمنی ممکن ، جهت جلوگیری از بروز و توسعه خسارت را بعمل آورد.
 مستاجر موظف است به محض اطلاع از وقوع خسارتی که احتمالا موجب مسئولیت او می شود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً به مستاجر اعلام نماید.
بیمه گذار متعهد است در طول مدت قرارداد هرگونه تغییر کمی و کیفی که در بهره¬برداری از مورد اجاره مؤثر است مانند تغییر شغل و حرفه را فوراً و حداکثر ظرف مدت 10 روز باطلاع بیمه گر برساند.
هنگامیکه در اثر وقوع خسارت مسئله مسئولیت مستاجر مطرح است نامبرده بدون اجازه بیمه گر حق انجام تغییراتی در موارد خسارت دیده را که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید ندارد مگر آنکه تغییرات یاد شده در جهت تقلیل خسارت ضروری باشد.
بیمه گذار نباید به مسئولیت خود اعتراف و یا در خصوص مبلغ ضرر و زیان با موجر توافق نماید مگر آنکه قبل از آن کتباً موافقت بیمه گر را جلب نموده باشد.

استثنائات بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجر
خسارتهای ناشی از عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

ضبط، توقیف،جنگ، شورش، اغتشاش،مصادره و سایر خطرات سیاسی.
حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، صاعقه، طوفان و نظایر آن.
خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه¬گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
خسارت ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای.
خسارتهای وارد به تاسیسات مگر آنکه ناشی از تحقق خطرهای موضوع بیمه باشد.
مبلغ اجاره بهاء محل مورد اجاره و دیرکرد آن و هر نوع ادعای حق سرقفلی.
هزینه نقاشی ساختمان مورد اجاره مگرآنکه ناشی از خطرهای موضوع بیمه باشد و همچنین خسارات ناشی از استهلاک و فرسودگی ساختمان.
خسارات وارد به اموال و اثاثیه متعلق به مستاجر.

بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجرمسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد. کلیه مستأجرین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ... به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت مستاجر در قبال موجر

 www.bimeonline.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بیمه مسئولیت انواع بیمه مسئولیت انواع بیمه مسئولیت بیمه ایران بیمه مسئولیت ایران بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر آتش سوزی در ملک اجاره ای قانون مالک و مستاجر آتش سوزی