آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه

بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه

بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه ایران

بیمه نامه وجوه در صندوق یا وجوه در راه

 بیمه نامه وجوه در صندوق یا وجوه در راه

بیمه نامه وجوه در صندوق یا وجوه در راه ازانواع بیمه باربری ایران محسوب کی گردد ، در این بیمه نامه بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می‌نمایند.علاوه بر بانکها و موسسات مالی کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.ین بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه‌گری و پیشنهاد کتبی مورخ ... بیمه گزار (جزء لاینفک بیمه‌نامه) تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه گزار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بیمه گزار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌ گر نیست

آئین نامه 62 بیمه مرکزی

از آنجایی که این بیمه نامه یکی از بیمه نامه های با اهمیت در مراودات اقتصادی محسوب می شود آیین نامه شماره 62 بیمه مرکزی که شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل) را تبیین می نماید به این مهم پرداخته است از این رو شـورای عالـی بیمه در اجرای بند3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و بیمه گـری و به منظوراهداف زیر:

ساماندهی، ضابطه‌مند نمودن و استاندارد سازی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه نظارت بر عرضه بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه تامین حقوق بیمه گزاران وجوه در صندوق و وجوه در راه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه گزار و بیمه‌گر رشته بیمه‌ای وجوه در صندوق و وجوه در راه آئین نامه شرایط اختصاصی این بیمه نامه رادر شش فصل، نوزده ماده و یک تبصره تصویب نمود برخی از مفاد اصلی این شرایط را در این مقاله بررسی می نماییم.

برخی اصطلاحات بیمه نامه وجوه در صندوق یا وجوه در راه

این اصطلاحات صرف‌نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند، در این قرارداد با تعریف مقابل آن به‌کار‌رفته اند بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت حق‌بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه بر‌عهده‌می گیرد‌ بیمه گزار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد کرده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است ذی‌نفع: بیمه گزار یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه گزار تعیین کرده و در تمام یا قسمتی از مورد بیمه نفع داشته است و بر‌اساس مندرجات بیمه‌نامه، تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود حق‌بیمه: وجهی که بیمه گزار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بیمه به‌نحوی است که در بیمه‌نامه توافق شده است مدت بیمه: یک‌سال شمسی است که شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌شود. درهرحال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف،‌ تاریخ انقضای مندرج در بیمه‌نامه است شرایط اعتبار بیمه‌نامه: اعتبار بیمه‌نامه منوط‌به پرداخت حق‌بیمه مقرر، به‌ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص شده است فرانشیز: بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه گزار است و میزان آن در شرایط خصوصی تعیین می‌‌شود وجوه: شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی)، انواع شمش و سکه (طلا و نقره)، انواع چک‌های بانکی تضمین‌شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده و ...)، ‌تمبر، سفته‌ها و برات‌های تمبر‌شده و تحریر‌شده و چک‌های واگذاری مشتریان می‌شود محل موضوع بیمه : قسمت داخلی هر ساختمان که نشانی و مشخصات آن در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه درج شده است و برای نگهداری یا تبادل وجوه در صندوق در اختیار بیمه گزار قرار دارد وجوه در صندوق: تمامی وجوهی که در محل موضوع بیمه در گاوصندوق‌(ها)یی که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه تعیین‌شده نگهداری می‌شوند و یا وجوه روی پیشخوان بیمه گزار که توسط مشتری به تحویل‌دار مربوطه تحویل شده است. وجوه موجود در دستگاه‌های خودپرداز(ATM) داخل بانک‌ها نیز جزء مصادیق وجوه در صندوق محسوب می‌شوند مدت زمان حمل وجوه: فاصله زمانی که به‌محض دریافت وجوه توسط حامل شروع می‌شود و به‌محض تحویل در مقصد به صندوقدار و یا هر شخص دیگری که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین‌شده، پایان می‌یابد وجوه در راه: تمامی وجوهی که در مدت زمان حمل توسط وسایل نقلیه معین ودر مسیرهای اعلام شده در شرایط خصوصی و فرم پیشنهادحمل می‌شوند ماده 3- موضوع بیمه: بیمه وجوه در صندوق و یا وجوه در راه به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه که بر‌اساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در ازای انجام وظایف بیمه گزار و در صورت تحقق خطرات بیمه‌شده، خسارات وارده به بیمه گزار یا ذی‌نفع را جبران کند

خطرات وحوادث تحت پوشش بیمه وجوه در صندوق بیمه ایران

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات و حوادث تحت پوشش در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

سرقت توسط سارق یا سارقین اعم از اینکه مسلح یا غیرمسلح باشند

آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار سیل و زلزله

تصادف اتومبیل حامل وجوه

سوانح مربوط به هواپیمای حامل وجوه به هر ترتیب از جمله هواپیما ربایی

شورش، بلوا، اغتشاش و اعتصاب

تصادم قایق موتوری، لنج و کشتی و غرق شدن آنها

استثنائات بیمه نامه وجوه در راه یا وجوه درصندوق بیمه ایران

خسارت‌های ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست  مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه‌ آن به‌نحو دیگری توافق شده باشد:

اعتصاب

شورش

اغتشاش و بلوا

جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)

عملیات خصمانه و انقلاب زلزله

سیل

طوفان و طغیان رودخانه‌ها

حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران

وجوه موجود در دستگاه‌های خود پرداز(ATM )خارج از محل موضوع بیمه

جبران خسارت در این موارد در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیواکتیو

عدم‌صداقت و امانت بیمه گزار، ذی‌نفع، کارکنان وی

تبانی بیمه گزار، کارکنان

اختلاس اشتباهات دفتری، حسابداری و کامپیوتری (عمدی و سهوی)

خسارات وارده به دفاتر حسابداری، اسناد و صورت‌‌حساب‌های مالی

مصادره، توقیف، ضبط و تخریب به امر مقامات دولتی

عدم‌النفع نگهداری وجوه در محل‌هایی غیر از آنچه در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین شده است

به‌جاماندن کلید(ها) و یا برگه‌های حاوی شماره رمز گاوصندوق(ها) در محل قرار‌گرفتن گاوصندوق(ها)

بدون نگهبان و حفاظ گذاشتن وجوه در راه در وسیله حمل

حمل وجوه با روش‌ها وسایل نقلیه‌ای غیر از موارد مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد

سرقت وجوه از روی پیشخوان قبل از تحویل آن به تحویل‌دار و یا بعد از تحویل به مشتری

هک‌کردن یا سرقت اینترنتی محتویات صندوق امانات؛ خسارت وارده به محل موضوع بیمه.

عوامل موثر در نرخ،شرایط و حق‌بیمه وجوه در صندوق

با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرارآن از نظرمنطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می‌گردد .

 مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه وجوه در صندوق

مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد "را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های هوایی تکمیل می‌کند. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.

فرم پیشنهاد بیمه پول در صندوق

بازدید اولیه کارشناس

فیش پرداختی

صدور بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق

مراحل اعلام و مدارک مورد نیاز و فرایند پرداخت خسارت

مدارک مورد نیاز:

نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه

نظریه کارشناس

عکس‌های تهیه شده از حادثه

کپی بیمه‌نامه

فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری

حواله خسارت بیمه باربری

رسید دریافت چک

بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.

کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.

بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه باربری، یک کپی از بیمه‌نامه را از اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری دریافت می‌کند. رئیس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، "حکم کارشناس" جهت بازدید از خسارت را طی نامه‌ای صادر می‌کند. با توجه به نوع خسارت و مهارت مورد نیاز جهت بررسی کردن آن، کارشناس یا از اداره اعزام می‌شود و یا از کارشناسان بین‌المللی یا سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود.

اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری ، "حواله خسارت بیمه وجوه در راه " را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می دهد.

بعد از تحویل حواله خسارت بیمه هوایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.

بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.

بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.

پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.

منظور از خسارت، زیان مادی است که به علت وقوع حادثه ممکن است به بیمه‌گزار وارد شود و به خاطر این زیان است .

 جهت اعزام کارشناس خارج از اداره، طی نامه‌ای به آن مرکز یا شرکت درخواست داده می‌شود. در صورتی‌که کارشناس به درون شهر اعزام شود، "دستور ماموریت" صادر می‌شود. در غیراین‌صورت، "فرم ماموریت" صادر می‌شود. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند. در صورتی‌که خسارت وارد شده به هر دلیلی قابل ارزیابی نباشد، کارشناس "صورتجلسه مقدماتی" را جهت بررسی‌های بعدی تکمیل می‌کند. بازدید نهائی به اعزام کارشناس منتصب از سوی مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری موکول می‌شود. در غیر این‌صورت، "صورتجلسه کارشناسی" را تکمیل می‌نماید. صورتجلسه کارشناسی در سه نسخه می‌باشد که یک نسخه از آن به بیمه‌گزار و دو نسخه دیگر به کارشناس پرونده تحویل داده می‌شود. کارشناس بازدید صورتجلسه و عکس‌های گرفته شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری بیمه ایران نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به بیمه گزار اعلام خواهد شد.

جهت مشاوره رایگان پیرامون انواع بیمه باربری و وجوه در صندوق یا وجوه در راه با شماره تلفن ویژه 02188505454 تماس حاصل فرمایید


www.bimeonline.com

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page