آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

بیمه نامه مهندسی شکست ماشین آلات

بیمه مهندسی شکست ماشین آلات

Image

بیمه نامه شکست ماشین آلات بیمه ایران از زیر شاخه های بیمه تمام خطر مهندسی و از بیمه های مهندسی دوران بهره بره برداری می باشد که کاربرد آن به وسعت کلیه صنایعی می باشد که دارای ماشین آلات کوچک و یزرگ می باشد.به عبارتی این بیمه نامه بیمه بدنه ماشین آلات می باشد.در توصیف موضوع بیمه شکست ماشین آلات می توان گفت که اين بيمه ماشين آلات و تأسيساتی را كه نصب شده و در حال بهره برداری مي باشند، تحت پوشش قرار می دهد. كارگاه‌ها و كارخانجات در حال كار از جمله مواردی هستند كه در بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه می شوند. بيمه شكست ماشين آلات خسارت های فيزيكی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات در حال بهره‌برداری را جبران می‌کند.

خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین‌آلات (Machinery Breakdown insurance)

1 - اشتباه در ساخت، طراحی یا نصب ماشین‌آلات که در زمان بهره‌برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.

2 - کم شدن آب در دیگ‌های بخار - انفجار دیگ‌های بخار - انفجارات فیزیکی

3 - اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

4-کلیه حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده است.

5-عیب ذاتی موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌ گری

6-خرابکاری غیر گروهی سقوط - تصادم - واژگونی

7 - از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز

8 -اشتباه در سیستم روغن‌ کاری یا خنک‌ کاری

9 - غفلت - عدم مهارت - سهل‌ انگاری

10 - شکست مکانیکی یا الکتریکی

11- سقوط - تصادم - واژگونی 

12- اجرای نادرست 

13- یخ زدگی

بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر آتش‌سوزی یا سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.

استثنائات بیمه نامه شکست ماشین آلات

شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

اگر در یک حادثه بیش از یک قلم از اقلام مورد بیمه اتلاف یا آسیب دیده باشد، فقط بیشترین رقم فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد.

اتلاف یا آسیب وارد شده به ابزارهای قابل تعویض از قبیل حدیده شده، قالب ها، سیلندرهای کنده کاری شده، قطعاتی که به سبب استفاده و یا به طور طبیعی موجب استهلاک یا فرسودگی آنها می شود، از قبیل جداره های نسوز، چکش های ضربه ای، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسمه های متحرک، تایرهای لاستیکی، مواد به حرکت درآورنده از قبیل روغن ها، سوخت ها و کاتالیزورها.

اتلاف یا آسیب به علت آتش سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیایی (جز انفجار گاز در تنوره دیگ بخار)، سیستم اطفای حریق یا تخریب های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیائی که از آنها سقوط کند، دزدی ساده، سرقت با شکستن حرز یا تلاش برای آن، ریزش و آوار ساختمان ها، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست، رانش زمین، بهمن، تندباد، گردباد، طوفان، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه.

اتلاف یا آسیب دیدگی که سازنده ، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد.

اتلاف یا آسیب دیدگی معلول نقایص یاعیوبی که درزمان شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمه گذار یا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمه ایران نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد.

اتلاف یا آسیب دیدگی ناشی از عمل یا قصور عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی.

اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران، یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا مرتبط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.

توطئه، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

هرگونه پیامد ناشی از واکنشهای هستهای، تشعشعات یا آلودگیهای رادیواکتیو. اتلاف یا آسیب دیدگی که نتیجه مستقیم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگی و پارگی، ایجاد حفره، سائیدگی، خوردگی، زنگ زدگی، جرم گرفتگی دیگ بخار).

خسارت غیر مستقیم یا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت، پرداخت های اضافی برای جبران خسارت مادی مقرر در بیمه نامه. هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی. بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن. هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه گر اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است..

 

اساس پرداخت خسارت در بیمه شکست ماشین آلات:

الف) در صورتی که آسیب وارد به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه گر هزینه های ضروری به منظور بازگرداندن ماشین آسیب دیده به حالت اولیه به علاوه هزینه های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه گذار انجام پذیرد، بیمه گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر به اضافه درصد معقولی برای هزینه های بالاسری به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسر نمیشود لکن ارزش بازیافتی در محاسبه منظور میگردد. اگر هزینه تعمیرات فوق الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلی تلقی شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) زیر خواهد بود.

ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه های عادی حمل، هزینه نصب و عوارض گمرکی متعلقه مشروط بر این که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. در محاسبه ارزش واقعی، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد. ضمناً بیمه گر هزینه های جداسازی قطعات آسیب دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزینه های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتباً مورد توافق قرار گرفته باشد.

هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا بازدیدهای فنی، تحت پوشش این بیمه نامه نمیباشد. هرگونه هزینه های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند. بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه ها و یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد

خرید بیمه نامه شکست ماشین آلات:

جهت خرید بیمه شکست ماشین الات بیمه ایران لطفا فرم پیشنهاد را تکمیل کنید تا کارشناسان بیمه آنلاین نمایندگی برتر بیمه های مهندسی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .همچنین در صورت تمایل میتوانید فرم پیشنهاد بیمه شکست ماشین آلات را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

مشاوره اینترنتی و خرید آنلاین بیمه تمام خطر مهندسی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
عدد نمایش داده شده را تایپ نمایید
تلاش مجدد Invalid Input

تلفن تماس:88505454

واتس آپ:09126750622

بیمه مهندسی شکست ماشین آلات

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page