بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت چاه کنی و حفر چاه

چاپ

بیمه مسئولیت چاه کنی و حفر چاه از زیر شاخه های بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی است و جزء درجات بالای خطر پذیری دسته بندی می شود.اگر در هنگام محاسبه آنلاین بیمه کارفرما خدماتی طبقات حفر چاه را نسبت به نوع چاه انتخاب کنید به قیمت ارزان آن در مقایسه با پوششهای بینظیر آن پی خواهید برد.

بیمه مسئولیت کارفرما حفرچاه کنی

از نظر درجه خطر پذیری بیمه مسئولیت کارفرما تاکنون چهار طبقه شغلی مربوط به حفر چاه در بیمه ایران شناسایی شده که شما می توانید با داشتن این طبقات در بخش محاسبه آنلاین قیمت بیمه کارفرما خدماتی نرخ بیمه خود را محاسبه نمایید.

طبقات خطر مربوط به حفر چاه:

1-حفر چاه به روش دستی برای هر حلقه چاه(طبقه 8 )

2-کابل کشی ، شبکه و حفر چاه ارت(طبقه 6)

3-حفر چاه با دستگاه و به روش مکانیزه(طبقه 5)

4-کارکنان تخلیه چاه(طبقه 4)

توجه فرمایید به غیر از چاه ارت صدور بیمه نامه مربوط به چاه فقط با نام امکان پذیر می باشد.

عوامل موثر در حق بیمه مسئولیت حفر چاه:

1-طبقه شغلی

2-تعداد کارکنان

3-هزینه پزشکی

4-غرامت جانی یا دیه

5-کلوزهای انتخابی

طبق مطالعات کارشناسی همه ساله چهار گروه اصلی از چاه ضربات جبران ناپذیری دریافت می نمایند:

1-کسانی که در چاه سقوط می کنند

2-کسانی که هنگام حفر چاه دچار حادثه یا خفگی می شوند

3-کسانی که با تجربه کم اقدام به امداد و نجات حادثه دیدگان از چاه می کنند

4-کارفرمایانی که بدون اخذ بیمه نامه و اقدامات ایمنی اقدام به استخدام چاه کن و حفر چاه می نمایند

همه ساله در اثر حوادث مربوط به چاه افراد زیادی جان خود را دست می‌دهند، چه بطور مستقیم خود درگیر حادثه چاه شده باشند و یا افرادی به عنوان ناجی که در رابطه با نجات از چاه دارای هیچگونه اطلاع قبلی نبوده اند، اقدام به نجات محبوسین نموده که خود نیز طعمه حادثه شده اند.بطور کلی جهت کمک به هر نوع حادثه دیده بخصوص حوادث ناشی از چاه ابتدا می بایست ابتدا به فراگیری روش‌های عملیات نجات در حوادث چاه پرداخت و سپس با شناخت کافی راجع به چاه و خطرات حاصله از ریزش و انباشت گازهای خفه کننده آن و عوامل بوجود آورنده زمینه خفگی و ریزش را فراگرفت .

بطور کلی چاه از سه بخش تشکیل می گردد:

1-طوقه(دهانه)

2-میله

3-انباری

توجه فرمایید در قسمت طوقه همواره خطر سقوط ، در قسمت میله خطر ریزش و سقوط و در قسمت انباره خطر ریزش و گاز گرفتگی و خفگی وجود دارد.

شایان ذکر است که اکثراً آسیب دیدگی افرادی که در چاه سقوط می‌نمایند صرف نظر از مسائل و مشکلات مربوط به تنفس از ناحیه ستون فقرات و مهره‌های گردن قسمتهای دیگری از قبیل استخوان ساق پا یا ران، کتف و قفسه سینه نیز دچار شکستگی می‌شوند با این وجود نجات مصدومین با صدمات فوق از عمق چاه کار بسیار مشکل و طاقت فرسایی است و نیاز به مهارت و دقت عمل خاصی می‌باشد . نکته ای را که همواره در حوادث چاه باید در نظر گرفت این است که هیچ مصدومی را حتی اگر زیر مقدار زیادی خاک مدفون شده باشد مرده قلمداد نکنیم.

علاوه بر افرادی که بطور مستقیم از حوادث مربوط به چاه صدمه می بینند ، دو گروه هم بطور غیر مستقیم از حوادث مربوط به چاه صدمه می بینند که این صدمات نیز گاها جبران ناپذیر و ویران کننده است،خانواده آسیب دیدگان از چاه و کارفرمایان این دو گروه اگر بدانند که با هزینه ای ناچیز می توانند عواقب مالی خود را کم کنند هرگز تعلل نمی کنند.

بطور کلی دونوع بیمه نامه برای غشر زحمت کش چاه کن توصیه می شود:

1-حوادث انفرادی :این بیمه نامه توسط شخص چاه کن خریداری می شود و در طول 24 ساعت کلیه حوادث قابل وقوع برای این افراد را پوشش می دهد.

2-بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی:این بیمه نامه توسط کارفرما خریداری می گردد ، در این بیمه نامه اگر کارفرما مسئول شناخته شود طبق شرایط عمومی بیمه نامه به زیاندیده دیه یا هزینه پزشکی پرداخت می گردد.

 

بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت ایران بیمه مقنی بیمه مسئولیت چاه بیمه مسئولیت چاه کن