بیمه ایران

تلفن مشاوره رایگان :88505454

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

چاپ

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه نامه مسئولیت پزشکان که به پیرا پزشکان ، دامپزشکان و دارو سازان نیز تامیم داده شد یکی از انواع بیمه های مسئولیت می باشد که نیازهای مسئولیتی در جامعه پزشکی را تامین می کند.
شرکت سهامی بیمه ایران برای نخستین بار بیمه مسئولیت پزشکان را به منظور تأمین خطرهای تهدید کننده جامعه پزشکی کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از اواسط دهه شصت طراحی و ارائه نموده است.

موضوع بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان:

موضوع این بیمه نامه عبارتست از جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشک یا پیراپزشک در قبال اشخاصی به علت خطا،اشتباه ،غفلت یا قصور ایشان در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند و یا دچار فوت یا نقص عضو گردند.موضوع بیمه مسئولیت پزشکان برگرفته از ماده 3 آئین نامه شماره 82 شورایعالی بیمه می باشد.

پوششهای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان ، پرستاران و حتی داروسازان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی این افراد در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار وی قرار می گیرد.همچنین بر اساس قانون بیمه چنانچه استفاده کنندگان به صورت گروهی از این بیمه نامه استفاده کنند با توجه به تعداد از تخفیف حق بیمه برخوردار می شوند.

بیمه آنلاین نمایندگی برتر بیمه ایران تاکنون توانسته خدمات ارزشمندی به پزشکان ، پیراپزشکان و پرستاران عزیز ارائه نماید.

جامعه تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان :

بطور کلی جامعه پزشکی از نظر دریافت خسارت از شرکت سهامی بیمه ایران به ترتیب:

زنان و زایمان

ارتوپدی

جراحی پلاستیک

بیهوشی

دندان پزشکی

و از لحاظ طبقه خطر که رابطه مستقیم با قیمت بیمه مسئولیت پزشکان ایران دارد به هفت طبقه تقسیم می گردد:

طبقه 1(کم خطر ترین و ارزانترین بیمه مسئولیت پزشکان)

پزشک غدد داخلی و متابولیسم،فوق تخصص اعصاب و روان غیر جراح،فوق تخصص انکولوژی کودکان، فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی

طبقه 2

فلوشیپ سم شناسی بالینی،فلوشیپ مسمومیتها

طبقه 3

فوق تخصص جراحی کودکان

طبقه 4

فلوشیپ زنان غیر جراح،جراح و متخصص دستگاه گوارش و جهاز هاضمه

طبقه 5

فوق تخصص قرنیه،فوق تخصص ترمیم و پلاستیک،فوق تخصص جراحی توراکس(قفسه سینه)،فوق تخصص جراحی پیوند کلیه (کودکان و نوزادان)،جراح و متخصص اورولوژی،جراحان متخصص قلب،جراح متخصص آنژیوپلاستی،جراح و متخصص چشم

طبقه 6

جراحان متخصص مغز و اعصاب،جراح متخصص ارتوپدی

طبقه 7

جراحان عمومی،جراح متخصص زنان و زایمان ،جراح و متخصص نازایی

جامعه تحت پوشش بیمه مسئولیت پیراپزشکان:

پیراپزشکان عزیز از نظر درجه خطر پذیری که رابطه مستقیم با قیمت بیمه مسئولیت پیرا پزشکان دارد به چهار طبقه زیرتقسیم می شوند:

طبقه1

کارشناس تغذیه،بهورز

طبقه2

تکنسین اطاق عمل،تکنسین دندانپزشکی،صرفا پرستاران و بهیاران مراقب در منزل

طبقه3

تکنسین فوریتهای اورژانس 115،کاردرمانی،کارشناس نازایی و آی وی اف

طبقه4

پرستاران مراکز درمانی ،بهیاران مراکز درمانی ، ماماهای شاغل در بیمارستان،ماماهای شاغل در مراکز بهداشت،دندانپزشک تجربی،ماماهای دارای مطب،انگل شناس،ارتوپدی فنی ،اورتز ،پروتز

شرایط بیمه مسئولیت پزشکان:

مدت بیمه نامه معمولا یکسال است که با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

پوشش جانی این بیمه نامه حداقل مبلغ دیه سال در ماههای حرام و حداکثر آن به درخواست پزشکان عزیز می باشد.

حق بیمه ، بیمه مسئولیت پزشکان با توافق طرفین قابل تقسیط می باشد.

طول دوره پوشش بیمه مسئولیت پزشکان ایران
کلیه دعاوی زیان دیدگان ، بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشک یا پیراپزشک به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.

مزایای بیمه مسئولیت بیمه ایران نسبت به سایر شرکتها
مزیت اصلی بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.


در ارتباط با تعهدات بیمه گر مقرر در بیمه نامه مسئولیت پزشکان موارد زیر قابل توجه است:

    بیمه ایران علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.
    در صورتیکه بیمه گزار از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی دیه می باشد که همه ساله از سوی مراجع قضایی اعلام می گردد.
    از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.
    در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد. مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.
   در این بیمه نامه مانندهمه بیمه های مسئولیت  پزشک بدون موافقت کتبی بیمه ایران حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

1- انجام معالجه یا اعمال جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص پزشک باشد مگر آنکه بیمارنیاز به فوریت های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد
2- پزشک بدلیل استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای بیمار نداشته باشد و باعث صدمه جسمی یا روانی او شود
3- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد
4- هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد
5- عدم النفع
6- عمد پزشک
7- جرایم و جزای نقدی

بیمه آنلاین مرجع تخصصی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

با بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران با آسودگی خاطر فقط به سلامتی بیماران خود فکر کنید

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت پزشکان از پس از مطالعه دقیق مزایای بیمه مسئولیت پزشکان و پاسخ به سوالات متداول بیمه مسئولیت پزشکان از یکی از دو راه ذیل اقدام فرمایید:

الف-تماس با شماره تلفن های 02187170و02188505454

ب-اینجا را کلیک کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند

www.bimeonline.com

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت پزشکان بیمه مسئولیت ایران بیمه مسئولیت پزشکان ایران بیمه مسئولیت پیراپزشکان