بیمه ایران

تلفن مشاوره رایگان :88505454

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه آتش سوزی طرح حامی ایران

چاپ

بیمه آتش سوزی طرح حامی

همانطور که در بخشهای دیگر سایت بیمه آنلاین توضیح مبسوط داده شده است بیمه آتش سوزی یکی از اصلیترین پوششهای بیمه ایست که در کنار بیمه باربری بنیان صنعت بیمه به شکل امروزی را نهاده اند.

امروزه با توسعه جوامع بشری و صنایع لزوم توسعه طرحهای نوین بیمه دو چندان احساس می گردد.از این سو اداره کل بیمه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران اقدام به ارائه طرح جامعی با نگاه عمده به پوشش زلزله نموده است که با توجه به حمایت ویژه خانواده و سرپرست خانواه به آن طرح حامی نام نهاده اند.

زلزله های اخیر را تصور فرمایید:یک خانواده منزل خود را از دست می دهد.ولی نیازهای سرپرست خانواده فقط مسکن نیست

در یک حادثه آتش سوزی و زلزله ممکن است اتقاقات ذیل بیافتد:

سازه ساختمان ممکن است از بین رفته و یا دچار آسیب قابل توجه شود.

اثاثیه منزل ممکن است از بین رفته و یا دچار آسیب قابل توجه شود.

در اثر خروج ناگهانی از منزل ممکن است اثاثیه منزل سرقت شود.

ممکن است در اثر حادثه آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب به همسایگان و اشخاص ثالث آسیب وارد شود.

ممکن است افراد ساکن در ساختمان در اثر بروز حادثه آتش سوزی دچار آسیب جانی یا نقص عضو شوند.

ممکن است افراد ساکن ساکن در ساختمان در اثر بروز حادثه آتش سوزی نیاز به هزینه پزشکی پیدا کنند.

ممکن است در اثر وقوع حوادث بیمه نامه ساکنین نیاز به اسکان موقت پیدا کنند.

ممکن است دستگاهها و لوازم برقی منزل در قبال خطر نوسانات برق دچار آسیب شود.

 ممکن است به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گزاریا اعضای خانواده وی آسیب وارد شود.

ممکن در اثر وقوع آتس سوزی ، زلزله و انفجار و سیل سرپرست خانواده برای معیشت خانواده دچار مشکل شود.

با بیمه آتش سوزی بیمه ایران طرح حامی با پرداخت هزینه ای اندک کلیه پوششهای فوق را خواهید داشت؟؟؟؟؟

با اشاره بر روی لینک زیر و درخواست مشاوره همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

لینک درخواست مشاوره رایگان بیمه آتش سوزی طرح حامی

www.bimehonline.com