آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تمام خطر مهندسی تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تمام خطر مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان ( بیمه تضمین کیفیت ساختمان ) که در متون انگلیسی (latent-defects-of-building) خوانده و نگاشته می شود از زیر شاخه های اموال و بیمه تمام خطر مهندسی بیمه ایران و بیمه ای نسبنا جدید در ایران محسوب می گردد.

این بیمه نامه بر اساس جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران که صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان کرده از سال 1387 توسط بیمه مرکزی طراحی و به شرکت های بیمه جهت اجرا ابلاغگردید.بموجب دستورالعمل بیمه مرکزی شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و دستورالعمل نحوه بازرسی ، نظارت و ارزیابی بازرس فنی منتخب شرکت بیمه بر عملیات طراحی و ساخت و ساز ابنیه جهت اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ گردید.

موضوع بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه نامه مهندسی تضمین کیفیت ساختمانی خسارت‌هاي ناشي از طراحي غلط، مواد يا مصالح معيوب و بی کیفیت و اجراي غلط كار وارد به ساختمان‌هاي در حال بهره برداري را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع بمدت ده سال به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را سازندگان همزمان با شروع عملیات ساخت خریداری میکنند و در طول دوره ساخت کلیه فرایند های و مراحل ساخت توسط شرکت بیمه نظارت میگردد و در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه در زمان بهره برداری خسارت به بهره برداران و مالکان زمان وقوع حادثه پرداخت میشود .

این بیمه نامه ساختمانهای مسکونی،اداری ،تجاری ، آموزشی و درمانی را در زمان بهره برداری در مقابل هرگونه خسارت وارد به سازه‌ و تجهیزات ساختمان ناشی از طراحی غلط ، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار که در زمان ساخت ، آشکار نشده باشد بشرح زیر تحت پوشش قرار میدهد :

سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری.

هزینه‎های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات.

. تجهیزات و تأسیسات برقی، مکانیکی و آسانسورها.

عایق‌های رطوبتی ساختمان

 نمای ساختمان. 

کلیه سازندگان حرفه ای ساختمان اعم از مسکونی،اداری ، تجاری ،درمانی و حتی آموزشی میتوانند با خرید این بیمه نامه ضمن احترام به حقوق مالکین آینده و ساکنین احتمالی موجبات افزایش رضایتمندی خریدار ساختمان و ارتقا محبوبیت و برندینگ خود را فراهم سازند .

فرانشیز در بیمه نامه (LDB)

 بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه‌گذار میباشد و میزان آن 10 درصد هر خسارت حداقل 10.000.000 ریال در هر حادثه تعیین میگردد. خسارتها و هزینه‌های تحت پوشش این بیمه‌نامه خسارتهای مالی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمانرا بشرح زیر تامین مینماید:< >ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن.هزینه‌هائی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد.هزینه‌های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات.هزینه‌های حرفه‌ای.فصل سوم: خسارتهای مستثنی شده

استثنائات بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

 خسارتهای زیر تحت پوشش بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان نمی باشد :

الف اعمال عمدی بیمه‌گذار و اعمال عمدی یا سهوی ذینفعان.

ب - خسارتهای ناشی از زلزله، آتش‌سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که زلزله، آتش‌سوزی یا انفجار بطور مستقیم ناشی از خسارتهای تحت پوشش این بیمه‌نامه باشد.

تبصره: خسارتهای ناشی از زلزله در این بیمه‌نامه صرفاً تا حد محاسبات ساختمانی براساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در زمان احداث ساختمان قابل پرداخت میباشد.

ج -خسارت ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و طغیان آب مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

د- جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خرابکاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن)

ه-مصادره و سرقت.

و-خسارتهای مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

ز-خسارتهای ناشی از نشست، لغزش یا رانش زمین مگر اینکه به علت عیوب پنهان ساختمان باشد.

ح- خسارت ناشی از ساختمانهای مجاور، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آبهای زیرزمینی. هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه‌های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاثه یا اجزای خارجی ساختمان و نازک‌کاری مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

ط - هرگونه تغییر در رنگ، رنگ نما، لکه شدن، ترکها یا خرابیهای ظاهری و سطحی.

ی - خسارتهای ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان مگر با اطلاع قبلی و موافقت کتبی بیمه‌گر.

ک-هرگونه خسارت ناشی از عایقکاری ساختمان، پشت بام، لوله های فاضلاب، مخزن یا تجهیزات تحت پوشش، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

ل - هرگونه مالیات، عوارض، هزینه‌های متفرقه و جریمه. خسارت ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتباً به بیمه‌گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده است، مگر اینکه متعاقباً اصلاح شده و مورد تأیید بیمه‌گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد.

م-خسارتهای ناشی از فرسودگی در خارج از مدت زمان مورد تعهد بیمه‌گر.

ن-اتلاف یا آسیب‌دیدگی که سازنده، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن بوده (دوره گارانتی) یا پیمانکار سازنده یا مجری بابت تضمین حسن انجام کار (دوره تضمین) مسئول آن باشد.

ع-هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.

ف - بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرم‌افزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن

اعلام خسارت در بیمه عیوب پنهان و آشکار ساختمان

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته  از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند. همچنین بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته میشود را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. در صورتی که بیمه‌گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر میتواند ادعای خسارت را رد کند مگر اینکه بیمه‌گذار ثابت کند که بواسطه امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است. 

از وظایف اصلی بیمه گزار قبل یا بعد از خسارت جلوگیری از وقوع خطر و توسعه خسارت و در این راه بیمه گزار  می بایست برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از اموال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و درصورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است، به عمل آورد. در اولین زمان ممکن و حداکثر در ظرف مدت چهارده روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد درغیراینصورت شرکت سهامی بیمه ایران مسئول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

بیمه گزار ذینفعان و استفاده کنندگان از بیمه عیوب پنهان و آشکار ساختمان

بطور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی که متعهد به پرداخت حق بیمه می شود اعم از سرمایه گزار،مجری، سازنده ، پیمانکار ، مالک فعلی و حتی بعدی بیمه گزار محسوب می شوند،لیکن ذینفعان و استفاده کنندگان مالکین ساختمان در هنگام بهره بردای و اعتبار بیمه نامه می باشند.

خرید بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان:

جهت خرید مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان بیمه ایران  لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا در اسرع وقت کارشناسان بیمه آنلاین  با شما تماس حاصل نمایند .همچنین در صورت تمایل میتوانید فرم پیشنهاد بیمه تضمین کیفیت ساختمان را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

 

مشاوره اینترنتی و خرید آنلاین بیمه تمام خطر مهندسی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
عدد نمایش داده شده را تایپ نمایید
تلاش مجدد Invalid Input

تلفن تماس:88505454

واتس آپ:09126750622

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page