آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

قانون جدید قیمت بیمه شخص ثالث

قانون جدید قیمت بیمه شخص ثالث
Image

قانون جدید قیمت بیمه شخص ثالث در واقع آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون شخص ثالث می باشد،که صراحتا شرایط و حق بیمه شخص ثالث و نحوه قیمت گذاری سالیانه آنرا تبیین می نماید.َ

متن ماده 18 از بخش دوم قانون بیمه شخص ثالث

همانطور که بطور مبسوط در قانون بیمه شخص ثالث توضیح داده شد، بخش دوم این قانون حقوق و تعهدات متقابل بیمه گر و بیمه گزار را تبیین می سازد،ماده 18 این بخش از قانون که یکی از مفاد مهم محسوب می گردد،تصویب آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به عهده هيأت وزيران قرار داده است.
در این آيين نامه بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت
در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.
تبصره ۱ ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تبصره ۲ ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.
تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.
تبصره ۴ ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد ( 2/5%) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد ( 2/5%) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد ( 2/5%) بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.
تبصره ۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

نکات مهم ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث

1-قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس است و در تصویب هیچیک از مفاد آن شرکتهای بیمه نقشی نداشته اند.

2-نرخ بیمه شخص ثالث با قیمت بیمه شخص ثالث متفاوت است،نرخ ضریبی است که به پوششهای بیمه ای تعلق می گیرد و قیمت حاصلضرب نرخ با پوششهای بیمه ایست،پس نرخ حق بیمه در سالهای اخیر ضمن اینکه بالانرفته در مقاطعی پایین هم آمده و حق بیمه بالای شخص ثالث بدلیل افزایش سالیانه دیه و پوششهای بیمه ایست ، در واقع بیمه در سالهای اخیر تنها محصولیست که ضمن اینکه گران نشده ارزان هم شده.

3-طبق قانون می بایست سوابق راننده و تعداد افراد استفاده کننده از یک خودرو در قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر گزار شود که تا لحظه تکمیل این مقاله (1399/12/20)چنین قانونی اجرایی نشده است.

 4-نوع وسیله نقلیه، کاربری و رایج بودن وسیله نقلیه ، نمرات منفی راننده از عواملیست که تاثیر مستقیم در بر روی قیمت بیمه شخص ثالث داراست.

نکته مهم : شرکتهای بیمه ، نمایندگان و کارگزاران بیمه خصوصا پرسنل زحمت کش بخش صدور نمایندگیهای بیمه این هیچ نقشی در تعیین حق بیمه شخص ثالث ندارند ، و فقط مجری قانونی هستند که توسط مجلس تصویب و توسط هیئت وزیران تبیین شده است.

جهت مشاوره پیرامون بیمه شخص ثالث با شماره ویژه 02188505454 تماس و یا جهت درخواست مشاوره آنلاین اینجا را لمس تا همکاران ما در بیمه آنلاین با شما تماس حاصل نمایند.

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page