آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث همانطور که در مقالات مرتبط گفته شد،تنها بیمه ایست که شرکت های بیمه فقط ملزم به اجرای آن هستند،بطوریکه با مشورت قوه قضاییه قوانین حاکم بر آن در قالب طرح یا لایحه توسط مجلس یا دولت مطرح و پس از اخذ نظر مشورتی بیمه مرکزی بصورت قانون تصویب و به بیمه مرکزی و در نتیجه شرکتهای بیمه ابلاغ می گردد،بطور قطع می توان گفت تنها شرکتی که پس از ابلاغ،قوانین مربوطه را بدون کم و کاست اجرا می نماید ، شرکت سهامی بیمه ایران است.

تاریخچه قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1395 مشتمل بر هفت بخش در قالب 66 ماده و پنجاه و پنج تبصره تصویب و ابلاغ گردید،برخی از مفاد این قانون بلافاصله اجرا و بخش از آن بخاطر عدم وجود زیر ساختهای لازم و البته عدم شفافیت تقریبا اجرای آن ممکن نبود،یکی از این مواد ماده 6 از بخش یک قانون بیمه شخص ثالث بود جایی که صراحتا اعلام شده بود (1)از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود.تبصره : (2)كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. (3)انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سه نکته در  قانون فوق (قانون جدید بیمه شخص ثالث) و تبصره آن متمایز گردیده باعث مباحث فراوانی در بین کارشناسان صنعت بیمه و قانونگزاران گردید.چرا که در جایی اذعان می دارد که با انتقال مورد بیمه کلیه حقوق به انتقال گیرنده واگذار می گردد،و در جای دیگری تاکید می کند تخفیفات متعلق به انتقال دهنده است و می تواند آنرا طبق شرایط این قانون انتقال دهد.

دیماه 1397با مصوبه ای از هیئت وزیران سعی شد از ابهامات کاسته شود،وشرکت سهامی بیمه ایران تخفیفات متقاضیان را به خودرو دیگر از همان نوع یا به خانواده درجه یک آنها طی شرایطی انتقال می داد ، تا اینکه بهمن ماه 1399 با دستور بیمه مرکزی از بهمن ماه همان سال کلیه شرکتهای بیمه مکلف شدند که تخفیفات را فقط برای مالک در نظر گرفته و انتقال آن به انتقال گیرنده بجز خانواده درجه یک غیر قانونی می باشد.و هر نوع انتقال حق و حقوق افراد از آن تاریخ به توسط افراد سودجو و شرکتهای بیمه متخلف خلاف قانون بوده و شرکتهای بیمه مطابق ماده 57 قانون بیمه شخص ثالث بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به عمل مي آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران رسیده است:
الف ـ توبيخ كتبي مديران شركت بيمه
ب ـ سلب صلاحيت حرفه اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج سال با تأييد شوراي عالي بيمه
پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده( ۸) اين قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه
ج ـ لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

تخفیفات بیمه شخص ثالث که طبق قانون متعلق به انتقال دهنده می باشد:

تخفیف سال اول 5 درصد

تخفیف سال دوم 10 درصد

تخفیف سال سوم 15 درصد

تخفیف سال چهارم 20 درصد

تخفیف سال پنجم 25 درصد

تخفیف سال ششم 30 درصد

تخفیف سال هفتم 35 درصد

تخفیف سال هشتم 40 درصد

تخفیف سال نهم 45 درصد

تخفیف سال دهم 50 درصد

تخفیف سال یازدهم 55 درصد

تخفیف سال دوازدهم 60 درصد

تخفیف سال سیزدهم 65 درصد

تخفیف سال چهاردهم 70 درصد

تخفیف بیمه شخص ثالث

مطابق همین قانون در صورت بروز خسارت کلیه تخفیات ازبین نرفته و بصورت زیر کسر می گردد:

یکبار خسارت مالی 20 درصد کاهش تخفیفات

یکبار خسارت جانی 30 درصد کاهش تخفیفات

دوبار خسارت مالی 30 درصد کاهش تخفیفات

دو بار خسارت جانی 70 درصد کاهش تخفیفات

سه بار خسارت مالی 40 درصد کاهش تخفیفات

سه بار خسارت جانی 100 درصد کاهش تخفیفات

سوالات متداول قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث

مطابق ماده 57 قانون بیمه شخص ثالث تخلف از قانون بیمه شخص ثالث مجازاتهای سنگینی را برای شرکتهای بیمه در پی خواهد داشت ، علاوه بر آن بیمه گزاری که از تاریخ بیستم بهمن ماه 1399 تخفیفاتش بصورت غیر قانونی منتقل شده می تواند به بیمه مرکزی شکایت و حق و حقوق خود را دریافت نماید.

ارتباط با دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تلفن: 6-26214781 نمابر: 26214942

نویسنده : سید عباس علوی

جهت تقاضای مشاوره آنلاین بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک و یا جهت مشاوره تلفنی با خط ویژه 02188505454 تماس حاصل فرمایید.

www.bimeonline.com

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page