آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

شرایط عمومی بیمه شخص ثالث

شرایط عمومی بیمه شخص ثالث ایران

شرایط عمومی بیمه شخص ثالث ایران

بیمه نامه شخص ثالث (Third party insurance)که بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ ( تا آنجا که مغایر با قانون اجباری مذکور در فوق نباشد ) و قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب بیست ونهم دی ماه ۱۳۴۷ و آیین نامه اجرائی شماره ۴۴۸۰۸ سال 1347 و تصویبنامه اصلاحی شماره ۹۸۱۶ سال 1348 و قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 1395 و شرایط عمومی و همچنین شرایط خصوصی آن که مستند به تقاضا و اظهارات کتبی بیمه گزار یا نماینده او (پیشنهاد بیمه شخص ثالث) تنظیم گردیده است ، بین بیمه ایران و بیمه گذار منعقد میگردد


و هر گونه تغییری که در آن داده شود بوسیله اوراق الحاقی خواهد بود .

هرگاه مفاد بیمه نامه یا برگهای الحاقی یا موافقتهایی که بین طرفین به عمل آمده است مطابقت نکند و مورد توافق بیمه گذار نباشد ، ایشان موظف است ظرف پانزده روز تغییر و تصحیح آنها را خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقی و لازم الاجرا خواهد بود .شرایط عمومی بیمه شخص ثالث در پنج فصل و بیست و پنج ماده بشرح ذیل توسط شورایعالی بیمه طراحی و ارائه گردیده است:

فصل یک کلیات شرایط عمومی بیمه بدنه

● ماده یک شرایط عمومی بیمه شخص ثالث به تعاریف و مفاهیم اشاره می سازدم :
الف) بیمه گر :

شرکت سهامی بیمه ایران که مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث میباشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و بموجب این بیمه نامه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه مینماید .
ب) بیمه گزار :

شخص یا موسسه ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد. مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هر کسی که بدستور و اجازه او یا بیمه گزار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را بعهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه « بیمه گزار » تلقی میشود .
پ) اشخاص ثالث:

کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی ویا مالی میشود ، اعم از اینکه داخل یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه « ثالث » تلقی میشوند باستثنای اشخاص زیر :
۱) بیمه گزار طبق تعریف بند «ب» فوق و کلیه کسانیکه مسوولیت آنها مسوولیت بیمه گزار تلقی میگردد .
۲) کارکنان بیمه گزار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
۳) همسر ، پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گزار در صورتیکه سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گزار مسئول حادثه باشد .
۴) راننده ای که حادثه منحصرا در نتیجه خطای او ایجاد شده باشد ولی در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه چنانچه رانندگان آنها در ایجاد حادثه مقصر باشند در برابر یکدیگر ثالث تلقی میشوند و زیان وارد به آنها با توجه به درجه مسئولیت آنها در مقابل یکدیگر احتساب خواهد شد .
۵) راننده ای که حادثه در اثر عمد او ایجاد شده و همچنین راننده ای که فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او باطل شده باشد .
ت) خسارت بدنی : هر نوع صدمه و زیانی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به بدن انسان وارد شود و به عارضه ، جرح ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و فوت شخص منجر گردد .
ث) خسارت مالی : منظور از خسارت مالی هر گونه زیان مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول بیمه باموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد شود .
ج) حوادث : منظور از حوادث مذکور در این قرارداد هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول بیمه و یدک و تریلر متصل به آنها و خسارتهائی است که از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود .
چ) وسیله نقلیه موتوری زمینی : منظور از وسایل نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله حمل و نقل است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل به حرکت در می آید و مشخصات آن در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است. یدک و تریلر نیز در صورتیکه به یک وسیله نقلیه موتوری زمینی متصل باشند و نیز محمولات وسایل نقلیه موتوری زمینی و محمولات یدک و تریلر متصل به آنها درحکم وسیله نقلیه موتوری زمینی است .
ح) یدک و تریلر عبارت از هر شیئی است که بوسیله نقلیه متصل گردد .

اهمیت مطالعه شرایط عمومی بیمه شخص ثالث اتومبیل

بیمه بدنه خودرو

بیان پرسشی بجا یعنی نیمه راه خرسندی - فرانسیس بیکن.

مساله اساسی اینست که هیچگاه دست از پرسیدن بر نداریم -آلبرت انیشتن.

موفقیت و آرامش در هر کاری در گرو تحقیق و مطالعه قبل از انجام آن کار است-سید عباس علوی

شرایط عمومی بیمه شخص ثالث خودرو روابط بین بیمه ایران و بیمه گذار را تبیین ومانع چالش بین این دو در هنگام خسارت می گردد

چرا مطالعه شرایط عمومی بیمه شخص ثالث اتومبیل ضروریست؟

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در هنگام بروز خسارت خودرو بین بیمه گذاران و شرکتهای بیمه پیش می آید عدم آشنایی با شرایط بیمه نامه است که کلیات روابط و وظایف بین دو طرف را شرح می دهد،بجز تعاریف و مفاهیم اگر بخواهیم مهمترین مفاد شرایط عمومی بیمه شخص ثالث ماشین برشمرده ایم می توانیم به مفاد مهم زیر اشاره نمود:

ماده سه شرایط عمومی بیمه شخص ثالث که به استثنائات این قرار داد می پردازد.

مواد پنج و شش شرایط عمومی بیمه شخص ثالث که به استثنائات و خسارات غیر قابل پرداخت اشاره می نماید.

ماده 8 شرایط پرداخت حق بیمه

جهت مشاوره رایگان پیرامون شرایط بیمه شخص ثالث خودرو با شماره ویژه  88505454 تماس و یا برای درخواست مشاوره رایگان اینجا را کلیک نمایید


 

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page