بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

خطر

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
خطر

اتفاق یا پیشامد احتمالی كه زمان وقوع آن معلوم نیست و تحقق آن بستگی به میل و اراده طرف‌های قرارداد بیمه ندارد،در اثر وقوع حادثه ناشی از خطر بیمه گر در صورت دریافت حق بیمه و فروش بیمه مرتبط موظف به انجام نعهدات مندرج در بیمه نامه است

Risk