بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه‌نامه جبران خسارت حرفه‌ای

 بیمه مسئولیت حرفه ای،بیمه ایست که در آن متخصصان رشته‌های مختلف را در قبال خسارت‌های ناشی از اشتباهات و غفلت‌های هنگام کار تحت پوشش قرار می‌دهد

Professional Indemnity Insurance