بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه گر

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه گر

بیمه گر شخصتی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار تعهد جبران خسارت را در صورت بروز حادثه طبق شرایط عمومی ، خصوصی و الحاقیه های بیمه نامه بر عهده می گیرد،بیمه گر در وبسایت بیمه آنلاین شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.