بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مضاعف

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه مضاعف

بیمه مضاعف

 وقتی اشیا یا اموالی که قیمت معینی دارد با همان قیمت نزد چند شرکت بیمه‌گر، بیمه شود، آن را بیمه مضاعف گویند

double insurance