بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت پزشکان

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان پوششی است که خسارت‌ها و صدمات ناشی از اشتباه و یا قصور در تشخیص بیماری یا تجویز دارو یا اشتباه در انجام اعمال جراحی و مراقبت و دفع عفونت به وجود آید، را جبران می‌نماید

Doctor’s Professional Indemnity insurance