جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
پوشش بیمه‌ای

پوشش بیمه‌ای

پوشش بیمه، میزان ریسک یا مسئولیتی است که برای یک فرد یا نهاد تحت پوشش خدمات شرکت بیمه قرار می گیرد. در واقع پوشش بیمه تضمینی است که بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه با صدور بیمه‌نامه در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد

 Cover

پوشش‌های اضافی

پوشش‌های اضافی

در برخی از بیمه‌ها به همراه پوشش‌های اصلی پوشش‌های اضافی ارائه می‌شود. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت اضافه نرخ هر یك از این پوشش‌های اضافی را خریداری نماید

Additional Coverage