بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
وام دهنده

مرتهن، وام دهنده

شخص وام دهنده است كه می‌تواند از شخص بدهكار خود بیمه‌نامه‌ای به عنوان وثیقه دریافت كند که معادل وجهی باشد كه او وام داده است

 Mortgagee / Lender