بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
فرانشیز

فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می شود که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است،مهمترین دلایل وجود فرانشیز را می توان به دو دلیل خلاصه نمود:1-کاهش هزینه های اداری ناشی از اعلام خسارتهای کوچک و ناچیز 2-عدم انتفاع بیمه گزار از بروز حادثه

Franchise

فرم پیشنهاد بیمه

فرم پیشنهاد بیمه

 فرم پیشنهاد بیمه همان فرم تقاضای بیمه است كه به‌طور معمول، به‌صورت چاپی از طرف بیمه‌گر تهیه و در دسترس بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. و در موقع تقاضای بیمه، پیشنهاددهنده (بیمه‌گذار) آن را تكمیل و امضا كند و به بیمه‌گر یا نماینده بیمه بدهد

 Application Form