بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
ضریب ریسک

ضریب ریسک :نرخ ریسک را در ارتباط با هر یک از ریسک‌نماها تعیین می‌کند

Risk factor