بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
شخص ثالث

شخص ثالث

شخصی غیر از بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می‌بیند

 Third Party

شرایط بیمه‌نامه

شرایط بیمه‌نامه

بخشی از بیمه‌نامه است كه در آن شرایط و قواعدی مطرح می‌شود و بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید آنها را رعایت كنند

 policy conditions

شرایط خصوصی

شرایط خصوصی

 شرایط خصوصی بیمه‌نامه شامل نام و نشانی بیمه‌گذار، سرمایه بیمه، حق بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و تمامی اطلاعات است. که جهت صدور یک بیمه‌نامه ضروری بوده و از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه‌گذار اخذ گردیده است

private conditions

شرایط عمومی

شرایط عمومی

 شرایط عمومی در واقع متن قرارداد بیمه‌نامه است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد می‌شود و به امضا بیمه‌گر رسیده و به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود. تمام جزئیات بیمه‌نامه مانند پوشش‌ها، استثنائات، وظائف و تعهدات بیمه‌گرو بیمه‌گذار، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است

General conditions