بیمه ایران

  تماس در ایام نوروز :09126750622

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
راهن

راهن

 شخص وام گیرنده كه بیمه‌نامه‌ای بعنوان وثیقه نزد مرتهن می‌گذارد

Borrower

ریسک‌ نما

متغیرهای مالی که ریسک‌های تعریف شده در بندهای ۲ تا ۵ ماده ۱ این آئین‌نامه را برای مؤسسه بیمه نمایندگی می‌کنند.

Exposure