بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
درآمد سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری

 درآمد سرمایه گزاری درآمدی است که بیمه‌گذار محل سرمایه‌گذاری حق بیمه‌هایی بدست میاورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است

Investment Income

دلال رسمی بیمه

دلال رسمی بیمه

بروکر دلال یا کارگزار بیمه شخصی که به حرفه عرضه و فروش بیمه اشتغال دارد. و به وکالت از طرف مشتریان خود ریسک‌های قابل بیمه را طبق مقررات، شرایط و مجوز فعالیت دلالی، نزدیک یک یا چند بیمه‌گر بیمه می‌کند

Broker

دوره آزمایش

دوره آزمایش

دوره ای که تجهیزات نصب شده توسط پیمانکار قبل از تحویل موقت جهت اطمینان از صحت عملکرد مورد آزمایش قرار می‌گیرند

Duration of Testing