جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
خسارت بدنی

خسارت بدنی

صدمات وارد به سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگی دائم یا موقت – فوت بر اثر حادثه یا بیماری

Bodily Injury

خسارت کلی

خسارت کلی

در صورتی که خودروی آسیب‌دیده صدمه دید‌ه با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل از تصادف بیشتر باشد، خسارت کلی رخ داده است

 Write-off

خطر

اتفاق یا پیشامد احتمالی كه زمان وقوع آن معلوم نیست و تحقق آن بستگی به میل و اراده طرف‌های قرارداد بیمه ندارد،در اثر وقوع حادثه ناشی از خطر بیمه گر در صورت دریافت حق بیمه و فروش بیمه مرتبط موظف به انجام نعهدات مندرج در بیمه نامه است

Risk

خطرات اخلاقی

خطرات اخلاقی

شرایط روحی و خصوصیات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا می‌برد

 Moral Hazards

خطر‌های بیمه ناپذیر

خطر‌های بیمه ناپذیر

 وقایعی که از نظر فنی و قانونی نمی‌توان آنها را بیمه کرد؛ در حالی که وقوع آنها اجتناب ناپذیر است. مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمه‌ها

Uninsurable Risks