بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
حادثه

حادثه در واقع هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده یا بیمه گزار در مدت اعتبار بیمه نامه رخ دهد و در بیمه اشخاص منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی یا فوت بیمه شده گردد و یا در بیمه اموال موجب زیان مالی گردد

accident

حد

حد

حداکثر میزانی که در بیمه‌نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است

Limit

حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه گذار موظف است طبق شرایط خصوصی بیمه نامه به بیمه گر بپردازد،در واقع پرداخت حق بیمه یا پیش پرداخت حق بیمه در بیمه های اقساطی شرط ایفاد تعهدات بیمه گر می باشد

حق بیمه سالیانه

حق بیمه‌ای است که در پایان هر دوره دوازده ماهه یا در ابتدای دوره بر اساس شرایطی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود پرداخت و سالیانه تکرار می‌شود. حق بیمه سالیانه معمولا در بیمه های عمر مانند بیمه عمر مان توصیه می گردد.که البته در صورت داشتن شرایط پرداخت سالیانه سرمایه نهایی نسبت به حق بیمه ماهیانه بیشتر خواهد شد

Yearly Premium

حق بیمه مازاد

حق بیمه مازاد

 هنگامی كه از بیمه‌گذار بعلت موقعیت ویژه بیشتر از میانگین رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شود

Loading

حقایق مهم بازگو كردنی

حقایق مهم بازگو كردنی

هر نوع اظهار و اطلاعی كه بتواند در تعیین نرخ حق بیمه و تعهد خسارت توسط بیمه‌گر تاثیر گذار باشد

Fact Material