بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
آتش‌سوزی

آتش‌سوزی

آتش سوزی در بیمه‌نامه آتش‌سوزی، عبارت از آتشی است كه یا از یك منبع حرارتی غیرقابل كنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی معین كنترل شد‌ه‌ای را ترك نموده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد

 Fire