آب و هوای تهران

17.85°C
Clear Sky Humidity: 42%
Wind: WSW at 9.26 M/S
17.48°C / 24.64°C
19.53°C / 26.57°C
21.9°C / 28.04°C
19.25°C / 27.61°C

اعطای نمایندگی بیمه عمر ایران

اعطای نمایندگی بیمه عمر ایران

اخذ نمایندگی بیمه ایران

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

متقاضیان غیرتهرانی می بایست به امور نمایندگان بیمه مرکز استان خود مراجعه نمایند

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

شرایط اخذ نمایندگی بیمه عمر ایران

شرایط اخذ نمایندگی جنرال بیمه ایران تسهیل شد،هر شخص حقیقی می تواند با اخذ نمایندگی بیمه عمر ایران طبق شرایط آئین نامه 96 فروش یا معرفی 300 بیمه نامه عمر بیمه ایران و اخذ شرایط نمایندگی بیمه ایران مجوزهای مربوطه اخذ و اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه عمر و سپس نمایندگی جنرال بیمه ایران نماید.همچنین بیمه آنلاین این امکان را دارد که تعدادی از افراد شاخص را استخدام و ضمن فعالیت و پرداخت حقوق و مزایا و پس از طی مراحل اخذ نمایندگی مجوزهای مربوطه را به ایشان اعطا نماید ، در ذیل این مقاله به فرازهای از شرایط این آئین نامه می پردازیم:

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، مصوب جلسه مورخ 1396/07/08 آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را مشتمل بر 15 ماده و 2 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود :

ماده 1 – نماینده فروش بیمه عمر و زندگی که در این آیین نامه اختصارا نماینده فروش نامیده می شود ، شخصی است حقیقی که بر اساس ضوابط آیین نامه 96 بیمه مرکزی ، در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی ما بین شرکت سهامی بیمه ایران ، مجاز به فروش و عرضه بیمه های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذیربط می باشد .

ماده 2 – موسسه بیمه می تواند در رشته بیمه زندگی انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط پروانه نمایندگی فروش اعطا نماید . نماینده فروش باید واجد شرایط زیر باشد :
– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به ادیان رسمی کشور
– برای مردان داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی
– داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
– نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
– عدم اعتیار به مواد مخدر
– طی دوره آموزش نظری و عملی مورد تایید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه(در صورت همکاری با بیمه آنلاین بصورت رایگان می باشد)
– موفقیت در آزمون نمایندگی فروش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* تبصره : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند برگزاری آزمون نمایندگی فروش را به پژوهشکده بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران یا انجمن های حرفه ای و صنفی مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید .

ماده 3 – پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر توسط شرکت سهامی بیمه ایران با رعایت الزامات این آیین نامه صادر خواهد شد . مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است و موسسه بیمه می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه و احراز شرایط مربوطه ، پروانه وی را برای دوره های حداکثر پنج ساله تمدید نماید . در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است .

ماده 4 – بیمه ایران مکلف است در قرارداد نمایندگی فروش موارد زیر را درج نماید :
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایرانمشخصات و نشانی طرفین قرارداد
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران حدود اختیارات ، حقوق و تکالیف متقابل نماینده بیمه عمر و بیمه ایران
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران مدت قرارداد
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران میزان کارمزد پرداختی
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده فروش و چگونگی استفاده و استرداد آن
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران موارد تحدید و تعلیق فعالیت نماینده فروش
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران موارد لغو و فسخ قرارداد از سوی نماینده فروش و موسسه بیمه
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران نحوه دریافت حق بیمه و واریز به حساب موسسه بیمه ذیربط
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران ممنوعیت نماینده فروش از رقابت مکارانه و ناسالم با موسسه های بیمه ، دلالان رسمی بیمه و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سوء علیه آنان
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران ممنوعیت نماینده فروش از اخذ یا انجام نمایندگی برای موسسه های بیمه دیگر در مدت قرارداد نمایندگی
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران ارجاع رسیدگی به اختلافات احتمالی موسسه بیمه و نماینده فروش به هیئت موضوع ماده 14 این آیین نامه
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران حاکمیت مقررات آتی شورای عالی بیمه بر قرارداد نمایندگی از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات شورای عالی بیمه
شرایط اخذ نمایندگی بیمه ایران مسئولیت متقابل بیمه ایران و نماینده فروش این شرکت به حفظ اسرار مشتریان ، بیمه شدگان و سایر ذی نفعان

ماده 5 – در صورت فوت یا حجر نماینده فروش و یا اتمام اعتبار پروانه نمایندگی فروش ، طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی فروش ، ارزش پرتفوی نماینده فروش را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده فروش دیگر همان موسسه بیمه موافقت نماید . ارزش پرتفوی نماینده فروش و نحوه محاسبه آن نیز با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی فروش تعیین می شود .

ماه 6 – کارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83 بیمه مرکزی) شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن ، تجاوز نماید .

ماده 7 – موسسه بیمه مجاز است آموزش ، هدایت و کنترل نمایندگان فروش موضوع این آیین نامه را به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75 بیمه مرکزی) واگذار نماید . حقوق ، تکالیف ، مدت همکاری و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین در قرارداد همکاری طبق نمونه ای که موسسه بیمه مربوط ابلاغ می نماید ، تعیین خواهد شد . در هر حال بیمه نامه هایی که به پیشنهاد نماینده فروش صادر می شود ، پرتفوی نماینده فروش می باشد .
* تبصره – در این گونه موارد موسسه بیمه مجاز است حداکثر سی درصد کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83 سورای عالی بیمه) را به نماینده ای که آموزش ، هدایت و کنترل نمایندگان فروش را بر عهده دارد ، پرداخت نماید .

ماده 8 – نماینده فروش موظف است طبق نظر موسسه بیمه ، پیشنهاد بیمه را برای صدور به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75 بیمه) که آموزش ، هدایت و کنترل وی را طبق ماده 7 این آیین نامه بر عهده دارد یا شعب موسسه بیمه ارایه نماید .

ماده 9 – موسسه بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گذاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشد .

ماده 10 – نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران موسسه های بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند .

ماده 11 – نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد .

ماده 12 – موسسه بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد .

ماده 13 – موسسه بیمه موظف است مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سامانه سنهاب) به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید .

ماده 14 – رسیدگی به اختلافات نماینده فروش و موسسه بیمه با رعایت مواد مربوط در آیین نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن انجام می شود .

ماده 15 – آیین نامه 96 از ابتدای سال 1398 لازم الاجراست و از آن تاریخ جایگزین آیین نامه شماره 54 و اصلاحات بعدی آن می شود . در صورت وضع مقررات جدید توسط شورای عالی بیمه ، مقررات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاکم خواهد بود .

آئین نامه 96 نمایندگی بیمه ایرانبا مطالعه مقاله فوق با جزئیات آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر و زندگی آشنا شدید ، در صورتی که تمایل دارید یک نماینده موفق جنرال بیمه ایران باشید و به دنبال روش هایی موثر و کاربردی برای فروش بیمه عمر و افزایش درآمد خود هستید ، پیشنهاد می کنیم بدقت مقالات بیمه عمر سایت بیمه آنلاین را مطالعه تا بتوانید اطلاعات این مقالات را به راحتی در اختیار جامعه هدف خود قرار دهید و برای سرمایه گذاری در بیمه عمر براحتی آنها را متقاعد سازید.

جهت مشاوره پیرامون نحوه همکاری با بیمه آنلاین در ساعات اداری با شماره ویژه 88505454 تماس و یا اینجا را کلیک تا همکاران کارگزینی ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.  

 

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page