آب و هوای تهران

17.85°C
Clear Sky Humidity: 42%
Wind: WSW at 9.26 M/S
17.48°C / 24.64°C
19.53°C / 26.57°C
21.9°C / 28.04°C
19.25°C / 27.61°C

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه ایران

 یکی از انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت ساختمانی یا بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی است ، که به بیمه ثالث ساختمان نیز مشهور است و دیگر بیمه مشهور ساختمانی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان فعالیت ساختمان است که به بیمه حوادث کارگران ساختمانی مشهور است.بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرا بسیار مورد توجه دست اندر کاران ساخت و ساز مهندسین ، مالکین و سرمایه گزاران صنعت ساختمان قرار گرفته است و به جرات می توان گفت سازنده های حرفه ای آنرا برای خود اجباری می دانند.

1-بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

مهمترین خطرهای موضوع بیمه مسئولیت ساختمانی خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان عملیات ساختمانی در محل اجرای پروژه های ساختمانی می باشد،صد البته مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد. 

  با پرداخت حق بیمه اضافی علاوه بر شخصیت حقیقی یا حقوقی مندرج در بیمه نامه که حق بیمه را تقبل می کند، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار (پیمانکاران فرعی ) موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند مسئولیت آنان نیز تحت پوشش این بیمه نامه قزار می گیرد.

هزینه بیمه مسئولیت ساختمانی ایران

هزینه یا حق بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ایران به عوامل متعددی بستگی دارد،که می توان مهمترین عوامل آنرا به شرح ذیل بر شمرد:

1-مدت بیمه نامه

2-متراژ بنا

3-عمق گودبرداری

4-تعداد طبقات

5-ریسکهای پیرامون بنا

6-تردد در اطراف بنا

لذا با توجه به موارد ذکر شده جهت محاسبه قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی ارسال مجوز ساخت و متعاقب آن کارشناسی محل امری ضروریست که با هماهنگی با واحد کارشناسی بیمه آنلاین در اسرع وقت قابل انجام خواهد بود

استثنائات بیمه مسئولیت ساختمانی

خسارتهای ناشی از عوامل زیر جزء استثنائات بوده و از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

    خسارتهای وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، کارکنان بیمه گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار
    خسارتهای ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
    خسارتهای ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی.
    خسارتهایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل:
    زلزله، سیل، رانش زمین، مگر این که عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانوناً مسئول شناخته شود. در این موارد تعهدبیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود.
    ترکهای سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه گذار در ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید در تعهد بیمه گر نمی باشد.
    تبصره:سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد، در مجموع یک حادثه تلقی می شود.

بیمه مسئولیت ساختمانی ایران


 تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت ساختمانی

    میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید. در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص ثالث زیان دیده نباشد، موضوع از طریق کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.
    خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

2-بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

مهمترین پوشش بیمه مسئولیت یا حوادث کارگران ساختمانی خسارت بدنی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث ساختمانی است که در صورت احراز مسئولیت کارفرما در جه زیاندیده قابل پرداخ می باشد.در بیمه مسئولیت کارفرما کارفرما ساختمانی علاوه بر پوشش اصلی کلوزهای زیر نیز قابل خریداری می باشد:

 

 

بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی برای اتباع بیگانه (اتباع افغانستانی)

 سوال اساسی اینجاست که آیا کارگران ساختمانی خارجی بدون مجوز در بیمه ایران تحت پوشش قرار می گیرند یا خیر؟

از آنجایی که اکثر کارگران ساختمانی که در انواع مشاغل ساختمانی مشغولند از اتباع افغانی مقیم ایران می باشندو مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه اجازه تحت پوشش قرار دادن اتباع غیر مجاز خارجی را ندارند،لیکن مشکلات عدیده برای کارفرمایان و کار آفرینان صنعت ساختمان ناشی از آسیب وارد شده در حین کار به اتباع خارجی باعث شد تا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در شرایط بیمه های مسئولیت تجدید نظر نماید و استثناء اتباع خارجی غیر مجاز را از شرایط عمومی حذف نماید،لذا شرکتهای بیمه مکلفند خسارت وارده به کارگران خارجی بخصوص کارگران افغانی مقیم ایران را که صراحتا در شرایط عمومی یا خصوصی بیمه نامه مستثنی نشده است را مورد بررسی و خسارت مربوطه را پرداخت نمایند.از اینرو مطابق دستورالعمل شماره 234 مورخ 1399/03/10 مدیریت مسئولیت و حمل و نقل مبنی بر پوشش کارگران فاقد مجوز کار و اقامت ، شعب و نمایندگیها می بایست ضمن صدور بیمه نامه و بررسی خسارات احتمالی موارد زیر را هم مد نظر قرار دهند:

1-از آنجا که تعداد نیروی کار در پروژه های ساختمانی بر اساس متراژ ساختمان محاسبه می شود تفکیک کارگر ایرانی و غیر ایرانی ضرورتی ندارد.

2-به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال کماکان ممنوع می باشد.

3-برای افراد بین 15 تا 18 سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح مبنی بر احراز صلاحیت جسمی و فکری متناسب با کار کارگر نوجوان بلامانع است

وظایف بیمه گذار در بیمه ساختمانی

    بیمه گذار موظف است به محض دریافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را جهت کارشناسی از محل خسارت دیده به عمل آورد.
    بیمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت، ضمن جلوگیری از توسعه آن، بدون اجاره بیمه گر تغییراتی که تعیین علت حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید در موارد خسارت دیده ندهد، مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد.
    بیمه گذار موظف است در جریان خاکبرداری در کنار دیوارهای ساختمانهای مجاور کلیه اصول ایمنی را رعایت بنماید. بدین نحو که در فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در کف، عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستی ایجاد و پس از استقرار ستونها، دهانه بین آنها با وسایل دستی، خاکبرداری گردد.
    بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر یا در حرفه وی حاصل شود و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط او با موضوع بیمه به وجود آید، مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به صورت کتبی به اطلاع  بیمه گر برساند.
    بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حادثه رعایت می نماید به عمل آورد.
    قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر این که عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر این صورت بیمه گر میتواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
    بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضائی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر، مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به  بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

  در بیمه های مسئولیت ساختمانی  بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی نا چیز ، در برابر هزینه های هنگفت ساختمان ، به عنوان حق بیمه در صورت آسیب به افراد و ساختمانها و اتومبیلهای خارج از پروژه بخاطر خطرات تحت پوشش مبالغی قابل توجه  را به عنوان خسارت به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

 

چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با سایت بیمه آنلاین؟

    وبسایت بیمه آنلاین بعنوان اولین ارائه دهنده آنلاین خدمات بیمه ای اگر چه با محوریت ارائه انبوه بیمه های عمر طراحی گردیده است لیکن در زمینه انواع بیمه های مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت ساختمانی نیز محیطی بسیار ساده و کاربردی برای کلیه کاربران ایجاد نموده است . در این وبسایت شما با تعاریف و مفاهیم بیمه مسئولیت، قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت ، سوالات متداول در بیمه های مسئولیت ، پیشنهادات انواع بیمه نامه مسئولیت ، شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت، مقالات بیمه های مسئولیت ، محاسبه آنلاین بیمه مسئولیت ، مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت و نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی ، هزینه بیمه حوادث ساختمانی و دهها مطلب جذاب در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی خواهید دید.

 
 

بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی بیمه ایران

  چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با بیمه ایران؟

    شرکت سهامی بیمه ایران با هشتاد و دو سال خدمات درخشان در صنعت بیمه بعنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و بنیانگزار صنعت بیمه در ایران با سرمایه ای بالغ بر 4070 ملیارد تومان که چندین برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه خصوصی و خصولتی دیگر و با ذخیره خسارتی که بالغ بر دو برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه دیگر و با شبکه فروشی توانمند بدون رقیب در صنعت بیمه یکه تازی می نماید.و تقریبا پنجاه درصد مشتریان بیمه های مسئولیت ساختمانی به شرکت سهامی بیمه ایران رای اعتماد داده و بیمه نامه های خود را با این سرمایه ملی تمدید می نمایند.

    چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با نمایندگی علوی ؟

    نمایندگی علوی بعنوان یکی از هزاران نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1383 پا به عرصه رقابت در صنعت بیمه نهاد ، این نمایندگی از سال 1384 تاکنون همه ساله بعنوان یکی از نمایندگان برتر در زمینه بیمه مسئولیت  و پیشرو در ارائه اینترنتی این بیمه نامه و کارشناسی و تحویل رایگان در محل مطرح بوده است.این نمایندگی با مدیریت سید عباس علوی لواسانی بر اساس اصول و عقاید و اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای جوان خود در بخشهای فنی و آی تی توانسته است غیر ممکن ها را ممکن سازد و همواره در روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای بخصوص در رشته های بیمه مسئولیت ، اشخاص و باربری پیشتاز باشد.

جهت مشاوره در امور بیمه مسئولیت ساختمانی همین الان با شماره های 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت درخواست مشاوره آنلاین اینجا را کلیک نمایید و فورم ساده آنرا تکمیل نمایید.تا کارشناسان بیمه مسئولیت ما در بیمه آنلاین با شما تماس حاصل نمایند.

www.bimeonline.com

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page