بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

چاپ

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی بیمه ایران در یک نگاه

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی بیمه ایران یکی از انواع بیمه مسئولیت و از زیر شاخه های بیمه مسئولیت مدیران فنی محسوب می گردد.این بیمه نامه مانند سایر بیمه های مسئولیت مدیران شامل پوشش های فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی می باشد که در محدوده تحت مدیریت مدیر آموزشگاه رخ داده و صد البته مدیر یا اعضای هیئت مدیره توسط مراجع ذیصلاح مسئول شناخته شوند.

بطور خلاصه بیمه مسئولیت مدیر یا مدیران آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد.لذا کلیه مدیران مراکز آموزشی با توجه به اینکه در قبال استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز آموزشی همچنین پرسنل و آموزش پذیران مسئولند به این بیمه نامه نیاز دارند.

بدین ترتیب مدیران کلیه آموزشگاهها اعم از علمی ، عملی و تئوری، مدارس ، مراکز پیش دانشگاهی ، فنی حرفه ای ، دانشکده ها ، دانشگاههای غیر انفاعی ، دانشگاههای دولتی و کلیه کسانی که به هر نحوی در زمینه مدیریت آموزش فعالیت دارند به این بیمه نامه نیاز دارند.

پوششهای بیمه نامه مدیران مراکز آموزشی

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

فوت

نقص عضو

هزینه پزشکی

تعهدات بیمه ایران در بیمه نامه مدیران مراکز آموزشی

در صورت وقوع حادثه ناشی از موضوع بیمه نامه که منجر به خسارت بدنی گردد ، شرکت سهامی بیمه ایران متعهد است نسبت به پرداخت خسارت بر اساس برآورد کارشناس خود، شرایط خصوصی و مدارک مثبته خسارت اقدام نماید. منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در جدول مشخصات بیمه نامه تأمین و جبران غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به اشخاص ثالث موضوع این قرارداد می باشد.

غرامت نقص عضو بر مبنای درصدهای مشخص شده و اعمال آن بر سرمایه بیمه مندرج در شرایط بیمه نامه و یا معادل ریالی حداقل دیه رایج (هرکدام که کمتر باشد) تعیین می گردد. جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه، بابت هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو به هریک از زیان دیدگان موضوع این بیمه نامه نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، مذکور در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید. درصدهای نقص اعضاء بدن با نظر پزشک معتمد بیمه ایران تعیین می گردد. در صورتی که بیمه گذار یا زیاندیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه ایران و پزشک منتخب بیمه گذار یا زیاندیده و یک نفر پزشک به انتخاب پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره: در صورت فوت هر نفر، کلیه وراث و ذوی الحقوق وی جمعاً در حکم یک ثالث زیاندیده تلقی میشوند.

محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است. قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر اینصورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید. حق سازش و حق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این بیمه نامه بیمه ایران را وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت. بیمه گر می تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آنصورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانهای حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

وظایف و تعهدات بیمه گذار در بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

بیمه گذار باید کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار داده باشد.

بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و یا تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه به وجود آید، ظرف ده روز بصورت کتبی به اطلاع بیمه ایران برساند.

بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هر عکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می نماید به عمل آورد.

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا و یا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است. مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد. کلیه کارکنان بیمه گذار متناسب با وظایف خودداری تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشند

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بیمه مسئولیت انواع بیمه مسئولیت Liability insurance for training center managers بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزش بیمه مسئولیت مدیران مدارس بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی بیمه ایران