بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

آئین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث

چاپ

آئین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث

آئین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث

آئین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث

بخش هفتم و آخرین بخش در قانون بیمه شخص ثالث  آئین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده این بخش شامل بخش نهایی قانون بیمه شخص ثالث است که آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث و نسخ قوانین قبلی را توصیف می کند این بخش سه ماده از شصت و شش ماده قانون بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص می دهد. .

قانون بیمه شخص ثالث

شرایط پرداخت خسارت قانون بیمه شخص ثالث ایران

بخش هفتم بخش نهایی و آئین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث

بخش دوم قانون بیمه شخص ثالث
بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق
بخش چهارم-پرداخت خسارت و قوانین و مقررات آن

بخش پنجم ـ تكاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط
بخش ششم ـ مقررات كيفري
بخش هفتم ـ مقررات نهائي
ماده ۶۴ ـ كليه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مادامي كه آيين نامه هاي مذكور، تهيه و تصويب نشده است، آيين نامه هاي اجرائي موجود، در حدودي كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است.
ماده ۶۵ ـ بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۴) ، مواد ( ۱۱) ، ( ۱۹) ، ( ۲۲) ، ( ۲۵) ، ( ۳۰) و ماده ( ۳۲) و تبصره هاي آن، مواد ( ۳۶) ، ( ۳۷) ، ( ۳۸) ، ( ۴۹) ، ( ۵۰) و ( ۶۰) در مورد بيمه نامه هايي كه هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است.
ماده ۶۶ ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ مي شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
 
قانون بیمه شخص ثالث مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علني روز دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

نکته خیلی مهم

بخاطر داشته باشید

هرکسی که قصد دارد حتی یک لحظه به رانندگی مبادرت ورزد می بایست حداقل یک بار هرکسی که قصد دارد حتی یک لحظه به رانندگی مبادرت ورزد می بایست حداقل یک بار قوانین مجازات رفتار متقلبانه بیمه گر ، صندوق ، بیمه گزار و اشخاص ثالث را مطالعه نماید

بند ششم قانون بیمه شخص ثالث رفتار متقلبانه مقرر در قانون بیمه شخص ثالث را تبیین می کند مطالعه آن یک ضرورت است.

دوست عزیز
آیا مزایای سفارش و مشاوره آنلاین بیمه شخص ثالث را می دانید
کاهش ترافیک
کاهش هزینه
تحویل فوری و رایگان در محل
انتخاب بیمه ایران نمایندگی علوی حق شماست

تماس با نماینده برتر بیمه شخص ثالث بیمه ایران

جهت اطلاع از آخرین اطلاعات و مشاوره قانون بیمه شخص ثالث و قیمت بیمه شخص ثالث انواع خودرو با شماره های ویژه: 02187170 و 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فرم ساده آنرا تکمیل نماید

قوانین بیمه شخص ثالث مجازات کیفری تقلب در بیمه شخص ثالث