بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
ذینفع

ذی نفع واژه ایست که در بیمه نامه به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که مشخصات آنها در بیمه نامه درج و خسارت یا غرامت مربوط به بیمه نامه به آنها پرداخت می شود.در صورت فوت بیمه شده چنانچه ذینفع در بیمه نامه تعیین نشده باشد غرامت به نسبت سهم الارث به وراث قانونی پرداخت می گردد

Beneficiary