آب و هوای تهران

17.85°C
Clear Sky Humidity: 42%
Wind: WSW at 9.26 M/S
17.48°C / 24.64°C
19.53°C / 26.57°C
21.9°C / 28.04°C
19.25°C / 27.61°C

بیمه تکمیلی سپاس ایران چیست؟

بیمه تکمیلی سپاس ایران چیست؟

بیمه تکمیلی انفرادی طرح سپاس ایرانبیمه درمان تکمیلی طرح سپاس ایران در واقع همان بیمه عمر مختلط بیمه ایران با برند سپاس می باشد،که پوشش های غرامتی و جراحی در این بیمه نامه علاوه بر پوششهای معمول بیمه های عمر این بیمه نامه را به یک بیمه درمان تکمیلی مترقی تبدیل کرده است ، در این بیمه نامه بیمه گزار می تواند بیمه شده را تا سقف بیست و پنج میلیون تومان هزینه جراحی و بیست میلیون تومان غرامت جراحی های خاص و سی میلیون تومان غرامت انواع بیماریهای سرطان متاستاز و پنجاه درصد سقف تعیین شده برای سرطانهای غیر متاستاز تحت پوشش قرار دهد.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و عمر طرح سپاس ایران

شرایط بیمه تکمیلی انفرادی ایران

ابتدا شرايط عمومي پوشش اعمال جراحي (مشروط به بستری شدن در بیمارستان) بیمه نامه عمر و زندگي سپاس ايران را با یکدیگر بررسی می کنیم
وظايف و تعهدات بیمه گر پوشش اعمال جراحی بیمه عمر سپاس 
بیمه گر متعهد می گردد در صورت پرداخت حق بیمه تعیین شده در بیمه نامه توسط بیمه گذار در سررسید های مقرر ، هزینه های اعمال جراحی قابل پرداخت به شرح زیر را به بیمه گذار
پرداخت نماید:
1-جبران هزینه های جراحی ناشی از بیماری یا حادثه که حتما منجر به بستری بیمه شده در مراکز بیمارستانی مجاز گردیده و جنبه درمانی داشته باشد.
2-هزینه آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری و جراحی بیمه شده در مراکز بیمارستانی مجاز
تبصره1 : هزینه های جراحی انجام شده ، حسب مورد براساس تعرفه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور برای بخش های دولتی و خصوصی.
تبصره 2: درصورت انتخاب هر یک از مراکز بیمارستانی مجاز و استفاده بیمه شده از سهم سایر بیمه گران تکمیلی در مرکز بیمارستانی مذکور ، بیمه گر صرفا موظف به پرداخت باقیمانده
هزینه های قابل پرداخت بیمه شده ، تا سقف تعهدات این پوشش تکمیلی خواهد بود ، درهر صورت بیمه گذار یا بیمه شده مجاز به دریافت خسارت از کلیه شرکت های بیمه گر پایه و تکمیلی
جمعا به مبلغی بیش از صورتحاساب های انجام شده خود نمی باشد.
تبصره 3: جبران خسارت های مورد تعهد این پوشش به صورت مستقیم و با دریافت مدارک مندرج در ماده 8این شرایط عمومی ، انجام می گیرد.
دوره انتظار در پوشش جراحی بیمه عمر طرح سپاس
دوره انتظار این پوشش تکمیلی شش ماه ( 6ماه ) از تاریخ شروع بیمه نامه بوده و در این مدت بیمه گر هیچ گونه تعهدی برای جبران هزینه های عمل جراحی واقع شده نخواهد داشت.
فصل چهارم استثنائات و خسارت های غیر قابل جبران
استثنائات در بیمه تکمیلی جراحی سپاس ایران
هزینه این موارد از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
کلیه هزینه های بیمارستانی یا بستری که منجر به انجام جراحی بیمه شده نگردد.
اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می شود.
مبتلا شدن به هر یک از بیماری های تحت پوشش در اثر اعتیاد، مستی یا نوشیدن مشروبات الکی، استعمال هرگونه مواد مخدر، دخانیات یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
در صورتی که بیماری بیمه شده قبل از شروع این پوشش تکمیلی ، آغاز شده باشد.
عیوب مادرزادی
سقط جنین
ترک اعتیاد
خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده
حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتشفشان
جنگ ، شورش، اغتشاش، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنابه تایید مقامات ذیصلاح
عملیات تروریستی و بیو تروریستی
فعل و انفعالات هسته ای
ه
زینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر
هزینه همراه بیماران بین 7تا 70سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر
جنون
لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند
جراحی فک ، جراحی لثه ، دندانپزشکی ، کاتاراکت، رفع عیوب انکساری چشم، تعویض مفصل، تنگی کانال نخاعی ، ترمیم پارگی رباط و مینیسک ، فتق و دیسک
هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی
کلیه اعمال جراحی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است.
زایمان و نازایی
هرگونه بیماری که بیمه شده قبل از شروع بیمه نامه به آن مبتلا بوده است ، چه در معاینات پزشکی اولیه انجام شده از بیمه شده تشخیص داده شده باشد ، چه نشده باشد.
 

موارد فسخ بیمه نامه در بیمه عمر و درمان تکمیلی سپاس
بیمه گر یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر اقدام به فسخ این پوشش تکمیلی نمایند :
 موارد فسخ از طرف شرکت سهامی بیمه ایران
:
عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه یا اقساط آن در سررسید یا سررسیدهای معین توسط بیمه گذار.
هرگاه بیمه گذار یا بیمه شده سهوا و بدون سوء نیت مطالبی خلاف واقع اظهار کند یا از اظهار مطالبی خودداری نماید به نحوی که در نظر بیمه گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از
اهمیت آن کاسته شود. مطابق ماده 4این شرایط عمومی
در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و عدم موافقت بیمه گذار با افزایش حق بیمه.
  موارد فسخ از طرف بیمه گذار :
بیمه گذار می تواند این پوشش تکمیلی را فسخ نماید مشروط بر اینکه هیچگونه خسارتی از سوی بیمه گر بابت این پوشش تکمیلی به بیمه گذار یا بیمه شده پرداخت نشده باشد. در این
صورت بیمه گر حق بیمه را تا زمان فسخ محاسبه و از بیمه گذار اخذ می نماید.
آثار فسخ
چنانچه بیمه گر بخواهد نسبت به فسخ این پوشش اقدام نماید ، موظف است مراتب را به وسیله نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ این پوشش 30روز پس از دریافت
نامه سفارشی توسط بیمه گذار شروع می شود ، و پوشش تکمیلی مذکور از آن تاریخ فسخ شده تلقی می گردد.
چنانچه بیمه گذار بخواهد نسبت به فسخ این پوشش اقدام نماید می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر ، فسخ این پوشش تکمیلی را تقاضا کند. بدیهی است درصورت فسخ
این پوشش تکمیلی ، امکان ابتیاع مجدد آن در طول مدت بیمه نامه وجود نخواهد داشت.

بیمه تکمیلی انفرادی بیمه ایران یا بیمه عمر سپاس اگر چه به مانند بیمه درمان تکمیلی گروهی ایران تا این لحظه دارای پوشش های پاراکلینیکی نمی باشد ولی مهمترین دغدغه بسیاری از خانواده ها که هزینه های سرسام آور جراحی و بستری در بیمارستان است را تامین می نماید،پوشش جراحیهای طرح سپاس در کنار پوشش غرامت سرطان و بیماریهای خاص بیمه سپاس می تواند خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه نماید.

مطالب مرتبط:

بیمه عمر ایران

بیمه عمر طرح سپاس

سوالات متداول بیمه عمر سپاس

محاسبه آنلاین بیمه عمر سپاس

www.bimeonline.con

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page