آب و هوای تهران

17.85°C
Clear Sky Humidity: 42%
Wind: WSW at 9.26 M/S
17.48°C / 24.64°C
19.53°C / 26.57°C
21.9°C / 28.04°C
19.25°C / 27.61°C

بیمه تکمیلی ایران

بیمه تکمیلی بیمه ایران

بيمه تکمیلی ایران ،یا بیمه درمان تکمیلی  شرکت سهامی بیمه ایران که به بیمه درمان گروهی نیز شهرت دارد، شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد. بیمه تکمیلی بیمه ایران در واقع از افتخارات شرکت سهامی بیمه ایران محسوب می شود . چرا که در مواقع ضروری و در هنگام نیاز به یاری  اقشار مختلف کشور شتافته است . بیمه تکمیلی معلمان آموزش و پرورش ، بیمه تکمیلی بنیاد شهید ، بیمه تکمیلی وزارت نیرو و بیمه تکمیلی اصناف مختلف تنها گوشه ای از خدمات بیمه تکمیلی بیمه ایران می باشد.در بیمه تکمیلی ایران افراد شاغل دریک سازمان و خانواده آنها به صورت گروهی تحت پوشش قرار می گیرند تا در صورت بستری شدن دربیمارستان ویاانجام اعمال جراحی ، هزینه معالجات تامبلغ معین وتوافق شده مازاد برسهم بيمه گر اول (خدمات درمانی،بیمه ایرانیان ویا تامین اجتماعی) پرداخت شود.که سهم بیمه گر اول عموما در قالب فرانشیز از صورتحساب کسر می گردد.که از بیمه گر اول قابل ریکاوری می باشد.
انواع پوشش ها در بیمه درمان تکمیلی عبارتند از :1.جبران هزينه هاي بستري وجراحي بيمه شدگان دربيمارستانهای طرف قرارداد ومراكزجراحي محدود با بيشتر از 6 ساعت بستري

برای اطلاع از شرایط بیمه تکمیلی انفرادی با پوشش عمر یا بیمه عمر سپاس اینجا را کلیک کنید.

بهترین بیمه تکمیلی

به قول ضرب المثل معروف هیچ بقالی نمی گوید ماست من ترش است.ولی اگر در کمال  بی طرفی بخواهم صحبت کنم به 5 دلیل بیمه ایران بهترین بیمه درمان تکمیلی در بین شرکتهای بیمه است:

1-بیمارستانها و مراکز جراحی محدود، آزمایشگاهها و مراکز پاراکلنیکی طرف قرارداد بیمه ایران از نظر تعداد و درجه مرکز درمانی و فراوانی در سطح کشور از همه شرکتها بیشتر است.

2-بدلیل وجود ساختارهای الکترونیک و  تکنیکال اعمال آخرین تعرفه های خدمات درمانی وزارت بهداشت ، در سیستمهای بیمه ایران به سرعت انجام می شود.

3-اجرای دقیق آیین نامه 99 در بیمه ایران باعث می شود، بیمه گزار و پرسنل تحت پوشش ،با کمترین مشکل در هنگام خسارت مواجه شود.

4-اجرای سیستم دریافت مدارک بصورت الکترونیک موجب شده است ، خسارات بیمه گزاران در کمتر از یک هفته پرداخت گردد.

5-تعداد بالای نمایندگان و شعب پرداخت خسارت بیمه تکمیلی بیمه ایران ارائه خدمات را در سراسر کشور تسهیل نموده است.

 

بیمه درمان تکمیلی ایران

پوششهای قابل ارائه در بیمه درمان تکمیلی ایران در سال 1403بشرح زیر می باشد:

1.    آنژيو گرافي عروق  قلب و انواع سنگ شكن
2.    جبران هزینه زایمان به صورت طبیعی یا سزارین .
3.    هزینه های پاراکلینیکی(تشخیصی) :

    انواع سونو گرافي ، ماموگرافی، رادیوتراپی، اکوکارديوگرافي ، انواع اسکن ،انواع آندوسکوپی ،تست ورزش، نوارعضله، نوارعصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم .
    جراحیهاي مجاز سرپائی شامل: گچگيري، بخيه، ختنه، شکستگی ها، كرايوتراپي ، اكزيون ليپوم، تخليه كيست و لیزر درمانی .

4.    هزینه اعمال جراحی مهم مانند : جراحی قلب، مغز و اعصاب، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان، پيوند كبد و پيوند ريه.
5.    هزينه رفع عيوب انكساري چشم.
6.    پرداخت هزينه هاي مربوط به جابجايي بيمار با آمبولانس در موارد شهري و بين شهري
 برخی از مواردی که از شمول تعهدات بیمه درمان خارج مي باشد:

1-    اعمال جراحي كه به منظور زيبائي انجام مي گيرد ، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث بيمه شده در طي مدت بيمه باشد.
2-    عيوب مادرزادي كه قبل از انعقاد قرارداد بيمه مشخص بوده و بيمه گذار از آن مطلع شده باشد.
3-    سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك.
4-    ترك اعتياد.
5-    خودكشي ، قتل و جنايت.
6-   فعل و انفعالات هسته اي .
7-   جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.
8-    حوادث طبيعي مانند سيل ، زلزله و آتشفشان مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
9-    اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج.
10-   بيماري رواني يا سايكوتيك : منظور از بيماري هاي سايكوتيك آن دسته از بيماري هاي است كه بيمار نسبت به بيماري خويش بينش نداشته باشد.
11-   زايمان براي فرزند چهارم و بيشتر
12-   دندانپزشكي مگر جراحي فك به علت وقوع حادثه تحت پوشش.
13- وسايل كمك توانبخشي از قبيل جوراب واريس ، لنز و سمعك ، شكم بند و لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه داروئي نداشته باشد.
15-کلیه موارد مازاد از تعهدات مندرج در بیمه نامه

استثنائات بیمه درمان تکمیلی

استثنایات هر بیمه نامه هزینه هزینه هاییست به شرح زیرکه از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایراناعمال جراحی که به‌منظور زیبایی انجام می‌شود، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانعیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه‌گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانسقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران ترک اعتیاد. خودکشی و اعمال مجرمانه.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تأیید مقامات ذی‌صلاح.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران فعل و انفعالات هسته‌ای.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانهزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه‌گر.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانهزینه همراه بیماران بین 7 سال تا70 سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه‌گر.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران جنون.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانجراحی لثه.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانلوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایران جراحی فک مگر آنکه به‌علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانهزینه‌های مربوط‌ به معلولیت ذهنی و ازکارافتادگی کلی.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانرفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر جمع قدر مطلق نقص بینایی هرچشم (درجه نزدیک‌بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) کمتر از 4 دیوپتر باشد.

نکات استثنائات بیمه درمان تکمیلی ایرانکلیه هزینه‌های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است.

بیمه تکمیلی ایران افتخاری دیگر از شرکت سهامی بیمه ایران است .بیمه ایران نماد قدمت نهاد خدمت

برای اطلاع از شرایط بیمه تکمیلی انفرادی با پوشش عمر یا بیمه عمر سپاس اینجا را کلیک کنید.

جهت درخواست مشاوره حضوری یا تلفنی بیمه درمان تگمیلی ایران اینجا را کلیک کنید

تقاضای مشاوره آنلاین و دریافت قیمت و هزینه بیمه درمان تکمیلی

جهت مشاوره آنلاین بیمه درمان تکمیلی چنانچه بصورت گروهی و در قالب یک موسسه هستید و تعداد شما و افراد تحت تکفل شما (اعضای خانواده)بیشتر از 50 نفر می باشد کافیست فورم ساده زیر را تکمیل تا همکاران ما در بیمه آنلاین در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

Invalid Input

لطفا فقط تعداد تقریبی کارمندان را در باکس فوق وارد کنید

Invalid Input

شامل تعداد کارمندان و افراد تحت تکفل که برای پوشش بیمه تکمیلی می بایست حداقل پنجاه نفر باشند.

ورودی نامعتبر

شماره تماس را همراه با کد درج نمایید

Invalid Input

در استان تهران امکان مشاوره حضوری فراهم می باشد

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ورودی نامعتبر

خدمات آنلاین بیمه تکمیلی بیمه ایرانبیمه ایران تنها بیمه ایست که بصورت آنلاین و بدون نیاز به معرفی نامه به بیمه گزاران خود خدمات ارائه می نماید.

دوست گرامی
جهت پاسخ به سوالات احتمالی و متداول بیمه تکمیلی اینجا را کلیک کنید و یا جهت مشاوره با کارشناسان بیمه آنلاین به شماره ویژه 02187170000تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

منبع:بیمه آنلاین

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page