آب و هوای تهران

17.85°C
Clear Sky Humidity: 42%
Wind: WSW at 9.26 M/S
17.48°C / 24.64°C
19.53°C / 26.57°C
21.9°C / 28.04°C
19.25°C / 27.61°C

بیمه آتش سوزی طرح حامی ایران

بیمه آتش سوزی زلزله طوفان حوادث فوت نقص عضو ایران طرح حامی

بیمه آتش سوزی طرح حامی

همانطور که در بخشهای دیگر سایت بیمه آنلاین توضیح مبسوط داده شده است بیمه آتش سوزی یکی از اصلیترین پوششهای بیمه ایست که در کنار بیمه باربری بنیان صنعت بیمه به شکل امروزی را نهاده اند.

امروزه با توسعه جوامع بشری و صنایع لزوم توسعه طرحهای نوین بیمه دو چندان احساس می گردد.از این سو اداره کل بیمه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران اقدام به ارائه طرح جامعی با نگاه عمده به پوشش زلزله نموده است که با توجه به حمایت ویژه خانواده و سرپرست خانواه به آن (طرح حامی) نام نهاده اند.

زلزله های اخیر را تصور فرمایید:یک خانواده منزل خود را از دست می دهد.ولی نیازهای سرپرست خانواده فقط مسکن نیست.

در یک حادثه آتش سوزی و زلزله ممکن است اتقاقات ذیل بیافتد:

سازه ساختمان ممکن است از بین رفته و یا دچار آسیب جدی شود.

اثاثیه منزل ممکن است از بین رفته و یا دچار آسیب قابل توجه شود.

در اثر خروج ناگهانی از منزل ممکن است اثاثیه منزل سرقت شود.

ممکن است در اثر حادثه آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب به همسایگان و اشخاص ثالث آسیب وارد شود.

ممکن است افراد ساکن در ساختمان در اثر بروز حادثه آتش سوزی دچار آسیب جانی یا نقص عضو شوند.

ممکن است افراد ساکن ساکن در ساختمان در اثر بروز حادثه آتش سوزی نیاز به هزینه پزشکی پیدا کنند.

ممکن است در اثر وقوع حوادث بیمه نامه ساکنین نیاز به اسکان موقت پیدا کنند.

ممکن است دستگاهها و لوازم برقی منزل در قبال خطر نوسانات برق دچار آسیب شود.

ممکن است به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گزاریا اعضای خانواده وی آسیب وارد شود.

ممکن در اثر وقوع آتس سوزی ، زلزله و انفجار و سیل سرپرست خانواده برای معیشت خانواده دچار مشکل شود.

 با بیمه آتش سوزی بیمه ایران طرح حامی (بیمه خانه)با پرداخت هزینه ای اندک کلیه پوششهای فوق را خواهید داشت؟؟؟؟؟

 پوششهای بیمه آتش سوزی ایران طرح حامی

1-پوشش ارزش اعیانی هوایی (ارزش سازه )ساختمان بعلاوه تاسیسات و اثاثیه منزل مسکونی در برابر خطرات،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه،سیل،طوفان،زلزله ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران از 50.000.000تا 5.000.000.000 تومان به درخواست بیمه گذار.

2-پوشش سرقت اثاثیه منزل مسکونی از مبلغ 5.000.000 تا 500.000.000 تومان به درخواست بیمه گزار.

3-مسئولیت مالی بیمه گزار در قبال همسایگان ناشی از وقوع خطرات موضوع بیمه نامه از مبلغ 2.000.000تا200.000.000 تومان

4-پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ، ناشی از وقوع حوادث موضوع بیمه نامه حامی از مبلغ 5.000.000 تا 500.000.000 تومان.

5-پرداخت هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع حوادث موضوع بیمه نامه از مبلغ 500.000 تا 50.000.000 تومان.

6-پرداخت هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در محلی دیگر در صورت عدم امکان زندگی در محل مورد بیمه در اثر وقوع حوادث موضوع بیمه از مبلغ 1.000.000 تا100.000.000 تومان

7-خسارت وارد به دستگاههاولوازم برقی دراثر نوسانات برق که حادثه در وسعت منطقه بوده و به تایید شرکت توزیع نیروی برق محل مورد بیمه برسداز مبلغ 3.000.000تا300.000.000تومان.

7-پرداخت خسارتهای احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا خانواده وی در محل مورد بیمه که در اثر وقوع حوادث موضوع بیمه نامه دچار آسیب شده اند،از مبلغ 10.000.000تا1.000.000.000 تومان

محاسبه قیمت یا هزینه بیمه آتش سوزی ایران طرح حامی

حق بیمه طرح حامی بصورت یک پکیج پایه ارائه می گردد،بیمه گزار می تواند نسبت سیاست خود و اهمیت هریک از موارد سرمایه مورد بیمه را تا یکصد برابر افزایش دهد:

1-پوشش ارزش اعیانی هوایی (ارزش سازه )ساختمان بعلاوه تاسیسات و اثاثیه منزل مسکونی در برابر خطرات،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه،سیل،طوفان،زلزله ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران تا مبلغ 500 میلیون ریال

2-پوشش سرقت اثاثیه منزل مسکونی تا سقف مبالغ درخواستی تا مبلغ 50 میلیون ریال

3-مسئولیت مالی بیمه گزار در قبال همسایگان ناشی از وقوع خطرات موضوع بیمه نامه تا مبلغ 20 میلیون ریال

4-پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه بیمه ناشی از وقوع حوادث موضوع بیمه نامه حامی تا مبلغ 50.000.000 ریال

5-پرداخت هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع حوادث موضوع بیمه نامه تا مبلغ 5.000.000 ریال

6-پرداخت هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در محلی دیگر در صورت عدم امکان زندگی در محل مورد بیمه در اثر وقوع حوادث موضوع بیمه تا مبلغ 10.000.000 ریال

7-پرداخت خسارتهای احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا خانواده وی که در اثر وقوع حوادث موضوع بیمه نامه دچار آسیب شده اندتا مبلغ 100.000.000 ریال

حق بیمه پکیج فوق جهت سازه های بتن،سوله،اسکلت فلز و آئین نامه 2800 تنها مبلغ 545.000 ریال می باشد که تا سی برابر قابل افزایش است.و برای سازه های آجری با چهل درصد اضافه نرخ مبلغ 763.000 ریال می باشد.

Page 1 of 2

محاسبه آنلاین بیمه آتش سوزی طرح حامی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتشسوزي، انفجار، صاعقه، سيل، طوفان، زلزله، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف، سنگيني برف جمعاً حداقل به مبلغ: 50,000,000 تومان که تا 100 برابر قابل افزایش است مابقی پوششها نیز به همین نسبت افزایش می یابد

Invalid Input
ورودی نامعتبر
..................................................................................................
اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت حداقل پوشش پایه به مبلغ: 5,000,000 تومان
Invalid Input
مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتشسوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در محل مورد بيمه حداقل تا مبلغ: 2,000,000 تومان که تا سی برابر قابل افزایش است
Invalid Input
حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش- سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ: 5,000,000 تومان که تا سی برابر قابل افزایش است
Invalid Input
هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتشسوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ: 500,000 تومان که تا سی برابر قابل افزایش اسن
Invalid Input
هزينه اجاره و اسكان موقت بيمه گذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتيكه محل مورد بيمه به علت وقوع آتشسوزي، انفجار، سيل و زلزله قابل سكونت نباشد تا مبلغ: 1.000,000 تومان که تا سی برابر قابل افزایش است
Invalid Input
خسارتهاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمهگذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل به مبلغ: 10,000,000 تومان که تا سی برابر قابل افزایش است
Invalid Input
Invalid Input

حق بیمه فوق بصورت اقساطی محاسبه و اعلام گردیده است.توجه داشته باشید در صورت پرداخت حق بیمه بصورت نقدی ده درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

 1- فرانشیز خطر سرقت (با شکست حرز) 20% از هر خسارت میباشد .

2- فرانشیز خطر سیل و طوفان 10% از هر خسارت میباشد.

3- فرانشیز خطر زلزله یک درصد مبلغ بیمه شده است .

4- فرانشیز خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ریزش باران ، ذوب و سنگینی برف 10% هر خسارت میباشد .

استثنائات بیمه آتش سوزی بیمه ایران طرح حامی :

1- اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل ،مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، جواهرات و مروارید،سنگ های قیمتی سوار نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و تاریخی و همچنین هزینه بازسازی نقشه ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد .

2- جنگ ،شورش ، جنگ داخلی ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام خیابانی ، انقلاب ، کودتا ،اغتشاشات داخلی یا اقدام های احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .

3- لوازم الکترونیکی از قبیل دوربین عکاسی ،؛ فیلمبرداری ، تبلت ، گوشی تلفن همراه و لپ تاب تحت پوشش خطر سرقت نمی باشد.

4-برخی لوازم منزل مثل دوچرخه و کفش و لباس و عطر و لوازم آرایش تحت شمول پوشش خطر سرقت نمی باشد.

5- محتویات موجود در انباری منازل مسکونی از شمول تعهدات خطر سرقت خارج است.

6-فعل و انفعالات و تشعشعات هسته ای

7-خساراتهای وارده به موتورهای ماشینها ،ادوات و لوازم برقی در نتیجه اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق ، اره شدن هادی،جرقه زدن و اتمواج برقی ناشی از این اتفاقات ، بار زیاد الکتریکی ، عدم کفایت عایق بندیها بوقوع بپیوندد تحت پوشش نیست . لیکن خسارات که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش می باشد.

8-خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده ( مانند بخاری ) تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

9-خسارت وارد به کولر آبی و شیرآلات و تاسیساتی که خارج از محل مورد بیمه می باشد تحت پوشش سرقت با شکست حرز این بیمه نامه نمی باشد.

10-خسارت تابلوهای نفیس از جمله تابلو فرش و ظروف قدیمی که دارای ارزش خارج از عرف باشد تحت پوشش خطر سرقت نمی باشد.

11-چنانچه واحدهای مجاور یا فوقانی بر اثر حادثه ترکیدگی لوله آب دچار آسیب شوند و این آسیب به واحد دارای بیمه سرایت نماید از محل این بیمه نامه قابل جبران نخواهد بود و واحد منشاء آسیب مسئول جبران این خسارت خواهد بود.

12-این بیمه نامه برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی دارای کد پستی معتبر و حرز و حریم مشخص و قابل ارائه می باشد، بدیهی است ابزار آـلات و ادوات کشاورزی،طیور، احشام و علوفه تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه آتش سوزی حامی

 توجه داشته باشید بطور کلی در صنعت بیمه و شرایط عمومی بیمه طرح حامی اگر مالی به کمتر از ارزش واقعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد،حداکثر تعهدات بیمه ایران به تناسب مبلغ پوششهای ارائه شده با قیمت واقعی می باشد.پس با توجه به نوسانات قیمت از تکمیل پوششهای خود مطمئن شوید.

بیمه گزار موظف است حداکثر پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه ایران را مطلع نماید.

بیمه گزار می بایست حداکثر ظرف مدت ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه می بایست کیفیت حادثه و فهرست اشیا آسیب دیده و مبلغ تقریبی خسارت دریافتی را به بیمه ایران ارسال نماید.

بیمه گزار وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت پانزده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه و فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده را و در صورت درخواست بیمه ایران بهای آنها را بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار این شرکت قزار دهد.

بیمه ایران موظف است حداکثر چهار هفته پس از تکمیل مدارک خسارت مورد توافق را پرداخت نماید.

call us1 

با اشاره بر روی لینک زیر و درخواست مشاوره همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

لینک درخواست مشاوره رایگان بیمه آتش سوزی طرح حامی

لینک دانلود پیشنهاد بیمه آتش سوزی طرح حامی ایران

لینک دانلود شرایط خصوصی بیمه خانه ایران حامی.

 

www.bimehonline.com

 

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page